nieuws

‘Zorgverzekeraars te machtig’

Archief

“Indien minister Hoogervorst de macht van de zorgverzekeraars niet aan banden legt, is het denkbaar dat fysiotherapeuten weigeren de voor 2006 voorgelegde contracten te tekenen.” Dat stelt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dat zeer teleurgesteld is over de opstelling van de Nederlandse Mededigings Autoriteit (NMA). Onlangs heeft de NMA diverse klachten van fysiotherapeuten over machtsmisbruik door ziektekostenverzekeraars ongegrond verklaard.

“De NMA stapt te makkelijk over de problemen van de machtspositie van de zorgverzekeraars heen”, aldus het KNGF. “Fysiotherapeuten mogen niet gezamenlijk optreden om te onderhandelen met een zorgverzekeraar. Maar grote zorgverzekeraars mogen wel volstaan met het aanbieden van een standaardcontract. Fysiotherapeuten hebben slechts de keuze tussen tekenen of niet tekenen. Niet tekenen betekent dat de verzekerden de behandelingen door de betreffende fysiotherapeut niet of slechts ten dele vergoed krijgen. Daardoor worden fysiotherapeuten welhaast gedwongen het contract te tekenen.”

Reageer op dit artikel