nieuws

Zorgverzekeraars stellen ook voor 2007 amper eisen aan acceptatie

Archief

De meeste verzekeraars accepteren ook komend jaar iedereen zonder nadere selectiecriteria voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Een inventarisatie van AM leert dat vaak een uitzondering wordt gemaakt voor de meest uitgebreide tandartsverzekering. Een enkeling stelt tevens een combinatie met de basisverzekering als eis. De premies voor 2007 worden pas over ongeveer een maand bekendgemaakt.

Minister Hoogervorst heeft de verwachting uitgesproken dat de zorgpremie komend jaar zal stijgen met _ 104 naar _ 1.134 per jaar. De bewindsman baseert de premiecijfers op schattingen van het Centraal Planbureau.
Doordat de premie voor de basisverzekering zo’n 10% stijgt en de AWBZ-premie daalt van 12,55 naar 12%, neemt de totale last van de zorgpremies volgend jaar toe met 3%. Verder blijkt uit de begroting voor Volksgezondheid 2007 dat de inkomensafhankelijke bijdrage 6,5% blijft (en 4,4% voor mensen die geen vergoeding van een werkgever ontvangen).
VGZ-IZA-Trias-De Goudse
De verzekeraars wachten nog met het naar buiten brengen van de premies. Zo laten VGZ-IZA-Trias en De Goudse weten medio november de premies bekend te maken. Verder is het selectiebeleid voor de aanvullende verzekeringen bij VGZ en IZA ongewijzigd: alleen selectie voor Luxe Tandheelkunde (VGZ) en uitgebreide tandheelkunde (IZA). Trias en De Goudse hanteren een non-select acceptatiebeleid, maar onderzoeken nog of dat ook voor de tandheelkundige polissen zo blijft.
VGZ komt met drie nieuwe doelgroeppakketten: het Jong & Zeker Pakket voor jongeren, het Vitaal & Zeker Pakket voor senioren en het Fit & Zeker Pakket voor sporters. “De verstrekkingen en premie zijn helemaal aangepast aan de wensen van de doelgroep. Bovendien worden per pakket incentives geboden”, aldus VGZ.
Verder neemt VGZ in alle aanvullende verzekeringen de preventieve Gezond Leven bodytest op. IZA meldt geen noemenswaardige veranderingen of uitbreidingen.
AV Totaal
Ook Trias komt met nieuwe producten: het Gezond 50+ Pakket (twee varianten), met een speciale variant voor de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond), waarin onder meer een vergoeding zit van het lidmaatschapsgeld van _ 17,50. Nieuw bij Trias is verder het luxe aanvullende pakket ‘AV Totaal’. Daarnaast worden de twee bestaande aanvullende pakketten (AV en AVX) iets uitgebreid. De Goudse breidt de bestaande aanvullende pakketten uit en komt met een nieuw totaal pakket met “zeer uitgebreide vergoedingen”.
Achmea
De Achmea-labels (Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro, FBTO, Groene Land, DVZ, PWZ en OZF) hanteren geen selectiecriteria voor de aanvullende verzekeringen. Hierop zijn twee uitzonderingen: de uitgebreide tandartsverzekering en het Beter Af Ziekenhuis Extra Pakket. Achmea komt in november met de nieuwe premies.
Voor verzekerden van Zilveren Kruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ en OZF is er vanaf januari een nieuwe variant op de tandartsverzekering: de ‘Beter Af Tandarts Polis met 4-sterren’. Deze polis biedt volgens Achmea een nog ruimere vergoeding van de tandartskosten.
CZ
Bij CZ is iedereen voor de aanvullende verzekeringen “zonder meer welkom”. De zorgverzekeraar geeft aan dat alleen bij de duurste tandartsverzekering een zogenoemde tandartsverklaring nodig is en dat er ook volgend jaar geen leeftijdstoeslagen gelden. De premies worden bij CZ begin november bekendgemaakt.
Voor de individuele klant verandert er niet veel bij CZ. Het verschil is dat er een variant komt op het Supertop-pakket, namelijk het Excellent-pakket. Dit pakket is gelijk aan Supertop, maar dan zonder tandartsvergoedingen. Voor de bedrijvenmarkt heeft CZ een nieuw concept: ‘CZ Bedrijf en Gezondheid’ (zie pag. 25).
Menzis
Menzis heeft aangegeven in de loop van deze maand of begin november naar buiten te komen met gegevens over nieuwe producten en over het acceptatiebeleid bij aanvullende verzekeringen. De verzekeraar maakt dan ook de premies bekend.
Agis
“Net als voor dit jaar accepteren wij voor 2007 iedereen zonder enige vorm van selectie of keuring voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen”, meldt Agis. Echter voor de meest uitgebreide tandheelkundige aanvullende verzekering, de Tand Comfort, geldt bij Agis wel een tandheelkundige selectie.
Onlangs heeft Agis de ’50+ Actief-polis’ geïntroduceerd, dit is een speciale aanvullende verzekering voor mensen van vijftig jaar en ouder. Naar verwachting maakt Agis begin november de premies en zijn verdere totale pakket bekend.
Delta Lloyd
Het acceptatiebeleid van Delta Lloyd Zorg is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: “Wij hanteren bij de individueel verzekerden tot en met het ZorgGarant Compleet-pakket en bij de collectief verzekerden tot en met het ZorgGarant Comfort-pakket een non-select acceptatiebeleid”. De Top-pakketten vallen daarmee buiten dit beleid.
Verder zegt de verzekeraar zijn “kwaliteitspropositie te handhaven, met zeer uitgebreide dekkingen en vergoedingen en de nadruk op snelle zorg”. Delta Lloyd kan nog niet zeggen wanneer de premies voor 2007 bekend worden gemaakt.
Nieuw bij Delta Lloyd is de toevoeging van een aantal Gezondheidsservices, waaronder gratis griepvaccinatie en beweegadvies. Daarnaast ontvangen verzekerden korting op – onder meer – fitness, cosmetische chirurgie en ooglaseren. Ook kunnen verzekerden preventieve cursussen volgen voor gewichtscontrole/afvallen bij overgewicht, stoppen met roken en alcoholpreventie (maximaal _ 250 voor alle cursussen samen).
Ohra
Het acceptatiebeleid van Ohra Zorg houdt in dat er voor aanvullende verzekeringen coulant wordt omgegaan met nieuwe toetreders. “Naast de collectiviteiten kent Ohra ook voor individueel verzekerden een non-select toetreding. Alleen voor de zeer uitgebreide tandartspakketten (met vergoedingen van respectievelijk _ 750 en _ 1.500 per jaar) geldt selectie”, aldus Ohra.
Net als Delta Lloyd weet Ohra nog niet wanneer de premies bekend worden gemaakt en ook over eventuele nieuwe producten kan nog niets gezegd worden.
OZ
OZ vraagt bij de uitgebreide tandartsverzekering een tandartsverklaring. Voor de overige aanvullende verzekeringen geldt een non-select acceptatiebeleid. De zorgverzekeraar maakt waarschijnlijk op 1 november of kort daarna zijn premies bekend.
Verder geeft OZ aan dat samen met fusiepartner CZ de voorwaarden van de verschillende aanvullende verzekeringen per 1 januari worden geharmoniseerd. Net als CZ introduceert OZ de Excellent-verzekering: “een luxe aanvullende verzekering voor veeleisende verzekerden”.
De Friesland
Het acceptatiebeleid voor aanvullende verzekeringen is bij De Friesland non-select zolang het in combinatie is met een basisverzekering. Alleen voor de hoogste aanvullende tandverzekering – de AV Tand Optimaal – geldt altijd medische selectie. De nieuwe premies van De Friesland kunnen in de tweede helft van november tegemoet worden gezien. Over nieuwe producten wil De Friesland in verband met concurrentiegevoeligheid in dit stadium nog niets kwijt.
ONVZ
Bij ONVZ geldt medische selectie voor tandartsverzekeringen en de TopFit-polis. Als de TopFit-polis samen met het PrivéZorgpakket wordt gesloten, is er geen selectie. Wordt alleen het PrivéZorgpakket gesloten dan is er ook selectie. Uiterlijk 11 november maakt ONVZ zijn premies bekend. (Voor de nieuwe producten van ONVZ zie het artikel op pagina 31.)
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid hanteert een geheel non-select acceptatiebeleid: “Iedereen is welkom voor alle aanvullende verzekeringen en ook passen wij geen selectie toe voor tandheelkunde”. De verzekeraar komt half november met de nieuwe premies.
Nieuw bij Zorg en Zekerheid zijn een speciale jongerenverzekering met de naam ‘Sure’ en de ‘AV-Plus’ voor ouderen. Daarnaast zegt de zorgverzekeraar alle bestaande producten te hebben verbeterd op grond van de wensen van klanten, er zijn vergoedingen uitgebreid en toegevoegd. Zo biedt Zorg en Zekerheid in al zijn aanvullende verzekeringen een gratis ‘geZZondcheck’ aan ter waarde van _ 90.
Fortis ASR
In combinatie met een basisverzekering hanteert Fortis ASR een non-select acceptatiebeleid ten aanzien van de aanvullende verzekeringen. Van deze regel is de ruimste van de drie tandartsdekkingen uitgezonderd, daarbij worden namelijk “enkele acceptatievragen” gesteld. Als een verzekerde echter uitsluitend een aanvullende verzekering wenst te sluiten bij Fortis, dan geldt een strikter acceptatiebeleid.
Fortis meldt verder dat alle aanvullende producten zijn aangepast. Hierbij kan worden gedacht aan een verbeterde dekking voor brillen, een verruiming van de dekking op het gebied van therapieën en een verbetering van de dekking voor fysiotherapie.
Verder komt Fortis met een nieuwe verzekering: “Deze nieuwe aanvullende verzekering heeft ten opzichte van de drie andere aanvullende verzekeringen een beperktere dekking tegen een gunstig tarief”.
Salland
“Ons acceptatiebeleid kent geen uitzonderingen en geen medische selectie”, laat Salland weten. De verzekeraar uit Deventer komt met een zogenaamde ‘Max-module’. “Dit is een aanvullende module waarmee je (nog) hogere vergoedingen krijgt bij verzekeringen uit ons ‘Op je Lijf Plan'”, aldus Salland. De verzekeraar verwacht eind november de premies bekend te kunnen maken.
Univé-DSW-Azivo
De informatie van zorgverzekeraars Univé, DSW en Azivo is niet tijdig binnengekomen.

Reageer op dit artikel