nieuws

Zorgverzekeraars meer niche-player

Archief

Er komen minder zorgverzekeraars, maar ze worden steeds meer niche-player. Dit staat in het jaarverslag van Zorgverzekeraars Nederland.

“Twee trends zijn voor de zorgverzekeraarsmarkt van belang”, schrijft Zorgverzekeraars Nederland in het jaarverslag over 1998. “Allereerst het proces van schaalvergroting dat zich in de verzekeringssector in het algemeen voltrekt: verzekeraars gaan samen in grote concerns waardoor het totale aantal zorgverzekeraars zal afnemen. Ten tweede het verschijnsel van diversificatie: zorgverzekeraars gaan zich richten op specifieke doelgroepen (niche-players).”
Begin van dit jaar (stand 1 februari 1999) waren er 79 (81) zorgverzekeraars in ons land: 29 (30) ziekenfondsen, 3 publiekrechtelijke verzekeraars en 47 (48) privaatrechtelijke verzekeraars.
De meeste zorgverzekeraars, namelijk 41, waaronder 11 ziekenfondsen, hebben minder dan 100.000 verzekerden. Meer dan 500.000 verzekerden hebben negen zorgverzekeraars waaronder acht ziekenfondsen.
Verzekerden
Begin 1999 telde ons land 15,75 (1998: 15.654) miljoen inwoners, aldus het jaarverslag. Van hen is 9,9 (10,0) miljoen ziekenfondsverzekerd en 5,6 (5,5) miljoen particulier verzekerd. Ongeveer een kwart miljoen inwoners is onverzekerd. Van de particuliere verzekerden zijn er (net als in 1998) 4,7 miljoen privaatrechtelijk verzekerd. Dat wil zeggen dat zij een maatschappijpolis hebben of een standaard(pakket)polis.
Net als in 1998 waren er begin dit jaar 800.000 publiekrechtelijk verzekerde ambtenaren. Zij zijn verzekerd bij IZA (gemeente-ambtenaren), IZR (provincie-ambtenaren) en DGVP (politie-ambtenaren).
De cijfers over 1999 zijn voorlopige cijfers.

Reageer op dit artikel