nieuws

Zorgverzekeraars kritisch over vergelijkingssysteem Consumentenbond

Archief

Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de ‘Report Card’, het toekomstige systeem van de Consumentenbond om zorgverzekeraars te vergelijken, zich moet beperken tot punten waarop verzekeraars ondernemersvrijheid hebben.

In opdracht van het ministerie van VWS komt de Consumentenbond eind van dit jaar met een systeem van ‘keuze-informatie’ over zorgverzekeraars. Het ministerie wil namelijk dat als de basisverzekering in 2006 wordt ingevoerd, verzekerden kunnen beschikken over periodieke informatie op grond waarvan zij hun verzekeraar kunnen kiezen. De ‘Report Card’ moet informatie geven over onder meer producten, tarieven, acceptatiebeleid, zorginkoop en klachtafhandeling.
Zorgverzekeraars Nederland plaatst kanttekeningen bij de voorlopige opzet van dit systeem. Sommige vergelijkingscriteria zijn namelijk gebaseerd op wettelijke taken en dat vindt de koepelorganisatie niet effectief. “In Report Card dienen uitsluitend aspecten te worden opgenomen waarbij de zorgverzekeraars voldoende ondernemingsvrijheid hebben om zich van elkaar te kunnen onderscheiden.” De bezwaren gelden onder meer voor de zorginkoop. “Ook hier biedt de huidige wet- en regelgeving de zorgverzekeraars in veel gevallen nog te weinig ruimte om zich te onderscheiden. Voor het vergelijken van prestaties op het gebied van zorginkoop moet ook worden vastgesteld wat exact wordt verstaan onder zorginkoop. Het kan bijvoorbeeld variëren van service zoals wachtlijstbemiddeling tot scherpe afspraken met zorgaanbieders over de prijs en de kwaliteit van de zorg.”
Ook heeft Zorgverzekeraars Nederland bezwaar tegen het onderdeel ‘koppeling van hoofd- en aanvullende verzekering’ in Report Card. De Consumentenbond is tegen zo’n koppeling, omdat het verzekerden zou belemmeren bij het overstappen naar een andere verzekeraar. “Maar de discussie over koppeling versus ontkoppeling is niet zo zwart-wit”, stelt Zorgverzekeraars Nederland. “Zowel voor koppeling als voor ontkoppeling geldt dat de medaille twee kanten heeft en dat beide opties in termen van keuzevrijheid en zorginkoop voor- en nadelen kennen.”

Reageer op dit artikel