nieuws

Zorgverzekeraars doen mee aan fraudedatabank Verbond

Archief

De zorgverzekeraars gaan de namen van frauderende verzekerden inbrengen in Fish, het datasysteem voor verdachte claims van het Verbond.

Ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen worden in toenemende mate geconfronteerd met frauderende verzekerden. Het komt voor dat verzekerden in het buitenland nota’s kopen voor medische kosten die niet zijn gemaakt. Soms bestaan de medici of de medische instellingen die de hulp zouden hebben verleend, niet eens. Ook worden – in Nederland en in het buitenland – verzekeringspasjes ‘uitgeleend’ aan niet-verzekerden.
Om de fraude aan banden te leggen, brengen de zorgverzekeraars sinds vorige week de namen van frauderende verzekerden tegen wie zij aangifte hebben gedaan in het Fraude Informatie Systeem Holland (Fish) van het Verbond van Verzekeraars. “De zorgverzekeraars doen dat individueel, dus niet via ons”, zegt Walter Annard, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland.
De koepelorganisatie heeft sinds vorig jaar wèl een databank voor medische hulpverleners met wie de verzekeraars geen zaken meer willen doen. “Dat is geen speciale fraudedatabank”, zegt Annard. “Er kunnen diverse redenen zijn waarom verzekeraars geen contracten of contacten willen. Bijvoorbeeld omdat de medicus regelmatig dronken is.”
Namen
Verbondswoordvoerder Gert Kloosterboer over Fish: “De verzekeraars brengen alle claims in de databank onder. De claims waarvan bewezen is dat ze frauduleus zijn, zijn gemerkt met een speciale code”.
De zorgverzekeraars brengen niet alle claims in Fish onder – dat zou immers ondoenlijk zijn – maar uitsluitend de claims waarbij zij fraude-aangifte hebben gedaan. “Net als de andere verzekeraars brengen de zorgverzekeraars uitsluitend namen in, dus geen dossiers”, zegt Walter Annard. “Bij de namen staat de betrokken verzekeraar zodat een verzekeraar eventueel bij zijn collega kan informeren naar de fraude.”
De zorgverzekeraars doen nu niet altijd aangifte van de fraude. Om de databank ‘compleet te krijgen’ is het de bedoeling dat dit voortaan wel gebeurt. De betreffende protocollen zijn vorige week door leden van Zorgverzekeraars Nederland aangenomen.
De werkwijze maakt deel uit van het ‘Beleidsplan Aanpak Fraude’. “In dit Beleidsplan worden ook richtlijnen gegeven hoe zorgverzekeraars moeten omgaan met fraude door eigen medewerkers en fraude door intermediair”, zegt Annard.

Reageer op dit artikel