nieuws

Zorgverzekeraars doen in toenemende mate aan wachtlijstbemiddeling

Archief

Het omzeilen van wachtlijsten om sneller voor behandeling in ziekenhuizen in aanmerking te komen, komt weinig voor. Wel houden zorgverzekeraars zich in toenemende mate bezig met wachtlijstbemiddeling. Dit is naar voren gekomen uit een onderzoek dat op verzoek van minister Borst is uitgevoerd.

In 1997 hield driekwart van de 45 zorgverzekeraars zich bezig met wachtlijstbemiddeling, ten opzichte van de helft van de zorgverzekeraars om 1996. In totaal bemiddelden de zorgverzekeraars in 1997 ongeveer 3.000 keer.
Bij wachtlijstbemiddeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers en andere verzekerden, aldus het onderzoek. Het gaat bij deze bemiddeling vaak om het benutten van lege plekken in de spreekuurplanning of om het aansluiten bij de kortste rij.
Weinig vooruitgang
Ondanks de inspanningen om de wachtlijsten terug te dringen, vinden de meeste ziekenhuizen hun wachtlijsten te lang. Dit is sinds 1996 nauwelijks veranderd. Nog steeds komen wachtlijsten met name voor bij de specialismen orthopedie, oogheelkunde en cardiologie. Wel is de wachtlijst voor plastische chirurgie toegenomen.
Voorts wordt gemeld dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars in toenemende mate bereid zijn om samen met werkgevers of arbodiensten te zoeken naar mogelijkheden om ziekteverzuim van werknemers te voorkomen of te beperken. Het uitgangspunt hierbij is, dat dit geen nadelig effect mag hebben voor andere patiënten. Voor het onderzoek zijn alle algemene en academische ziekenhuizen en alle zorgverzekeraars benaderd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg met vragen over wachtlijstomzeilende initiatieven, wachtlijstbemiddeling en mogelijke wijzigingen in de wachtlijsten van de verschillende specialismen. De respons van deze inventarisatie was 100%.

Reageer op dit artikel