nieuws

Zorgverzekeraars dieper in het rood

Archief

De verliezen van de zorgverzekeraars zijn het derde kwartaal jaar 2007 verder toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2006. De basisverzekering sloot af met een negatief technisch resultaat van _ -298 (-255) mln. Het technisch resultaat op de aanvullende polissen in hetzelfde kwartaal was positief met _ 29 (76) mln.

Het totale technisch resultaat van zowel de basis- als de aanvullende polissen komt het derde kwartaal uit op _ -24 (108) mln. In deze optelling is de uitloop van diverse groepen en verzekeringen betrokken.
Het totale technisch resultaat van de basisverzekering over de eerste drie kwartalen van 2007 komt, volgens cijfers van toezichthouder DNB, uit op een verlies van bijna _ 700 mln. Voor de aanvullende verzekeringen bedraagt dit resultaat over drie kwartalen ruim _ 46 mln positief.
Bijgesteld
Het resultaat op de basisverzekering over het tweede kwartaal van 2007 is naar boven bijgesteld in verband met betere beleggingsopbrengsten. Het technisch resultaat bedroeg aanvankelijk _ -312 mln, dit is nu vastgesteld op _ -271 mln. Daarentegen is het technisch resultaat op de aanvullende polissen naar beneden bijgesteld, doordat de bedrijfskosten hoger uitvielen. Dit resultaat bedroeg _ -27 mln en is nu vastgesteld op _ -33 mln.
Solvabiliteit
Ook de solvabiliteit neemt verder af. In het derde kwartaal van 2006 bedroeg de solvabiliteitsmarge nog 222%. Het derde kwartaal 2007 laat een solvabiliteitsmarge zien van 203%. Na het eerste kwartaal van 2007 bedroeg deze nog 211%.

Reageer op dit artikel