nieuws

Zorgverzekeraars akkoord over verrekening van zorgkosten

Archief

Zorgverzekeraars hebben overeenstemming bereikt over de restitutie van premies en de afwikkeling van zorgkosten voor verzekerden die voor 1 maart 2006 naar een andere zorgverzekeraar overstappen.

Voor de basisverzekering is afgesproken dat eventuele kosten die door of voor de overstappende verzekerde zijn betaald in de overgangsperiode, door de oude verzekeraar worden doorbelast aan de nieuwe verzekeraar. De oude verzekeraar restitueert de reeds betaalde premie aan de verzekerde en verrekent eveneens de betalingen voor het eigen risico en andere eigen betalingen met de verzekerde.
De verzekerde die in januari opzegt, krijgt uiterlijk 1 maart 2006 zijn premie gerestitueerd. Voor verzekerden die in februari opzeggen, geldt als uiterste datum 1 april. Verzekeraars zullen zich inspannen om de premie binnen tien werkdagen te restitueren.
Aanvullende pakket
Aangezien het aanvullende pakket bij de verschillende verzekeraars niet hetzelfde is, is voor deze kosten een andere verrekening afgesproken dan bij de basisverzekering. Verzekeraars hebben besloten dat de verrekening van kosten en premie van de aanvullende verzekering via de verzekerde zal verlopen.
De oude verzekeraar restitueert de premie aan de verzekerde onder aftrek van eventuele kosten in de overgangsperiode. De verzekerde kan vervolgens de kosten bij de nieuwe verzekeraar declareren. Verstandige verzekerden kunnen dus nog kiezen voor een aanvullend pakket bij een andere verzekeraar waar de in 2006 gemaakte kosten wel gedekt zijn.

Reageer op dit artikel