nieuws

Zorgverzekeraar Salland wil zelfstandig blijven

Archief

Salland blijft een van de weinige zorgverzekeraars die niet is gebonden aan, of verbonden met, een landelijke particuliere verzekeraar. “En dat willen we zo houden. Wij geloven in de zelfstandige regionale opzet.”

Salland dat sinds het uiteenvallen van NVS Salland niet langer particuliere polissen voert, bemiddelt sinds 1997 voor de ziektekosten- en aanvullende verzekeringen van Zorg & Zekerheid. Vorig jaar werd hiervoor f 30.000 (f 77.000) provisie ontvangen. “Daar was ook een bedrag bij voor het opstarten van de marketingactiviteiten”, zegt Jan de Meij van de raad van bestuur. Het bemiddelingsbedrijf, genaamd Salland Schadeverzekeringen, behaalde voorts uit de reisverzekering van Eurocross f 116.000 (f 121.000) provisie en uit de uitvaartverzekering van NUVA f 28.000 (-).
Ziekenfonds
Het ziekenfonds van Salland had eind vorig jaar 81.430 (81.044) verzekerden. Het inkomen bedroeg f 212,5 (194,7) mln, waarvan f 26,2 (18,3) mln aan nominale premie. De nettowinst kwam uit op f 1 (-1) mln. Het eigen vermogen bedroeg f 14,6 (13,5) mln.
Bij de aanvullende verzekeraar (uitsluitend aanvullingen op de ziekenfondsverzekering) waren 80.449 (79.747) verzekerden aangesloten. Zij brachten f 15,0 (13,8) mln premie in. De nettowinst kwam uit op f 0,1 (1,1) mln. De algemene reserve bedroeg f 20,6 (20,5) mln.
Salland (Deventer) en vier gelijkgestemde ziekenfondsen nemen deel in de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ). Die vier zijn: Azivo (Den Haag), De Friesland (Leeuwarden), Trias (Gouda) en Zorg & Zekerheid (Leiden). In november houden zij een congres over het toekomstige zorgstelsel. Op dat congres zullen de resultaten worden gepresenteerd van een consumentenonderzoek.

Reageer op dit artikel