nieuws

Zorgverzekeraar Salland weer thuis in ‘Moskou aan de IJssel’

Archief

Gedurende drie jaar vormde het Deventer ziekenfonds Salland een combinatie met de Amsterdamse direct-writer NVS. Deze onder invloed van het plan-Simons totstandgekomen samenwerking werd per 1 januari van dit jaar beëindigd.

In het Deventer Dagblad legde Salland-directeur Nico van de Gevel uit, dat de combinatie met NVS totstandkwam in een tijd waarin het van belang leek grote verbanden te stichten en landelijk de markt op te gaan. “Wij zijn in die stroom meegegaan. Als alle anderen gaan hollen, heb je zelf ook de neiging te gaan hollen.”
De cultuurverschillen tussen Salland en NVS komen duidelijk naar voren. Over Salland zegt hij: “Wij zijn altijd gevoed door vakbonden en maatschappelijke organisaties, zeg maar vanuit het in Deventer levende Moskou-aan-de-IJssel-gevoel. Die band zit bij ons ingebakken en die willen wij als het even kan behouden.”
Van de Gevel noemt NVS een commerciële verzekeraar die puur uit is op winst. “Die wil inderdaad best bepaalde groepen mensen uit het bedrijfsleven voorrang geven bij operaties of verschillen in premies gaan doorvoeren voor ouderen en jongeren.”
Zeggenschap banken
Van de Gevel over de toekomst: “Je moet reëel zijn: je bent als kleine verzekeraar kwetsbaar. Als zich de komende jaren een partner zou aandienen die goed bij ons past, zullen we opnieuw samenwerking moeten overwegen.”
Maar hij voelt er niets voor om zich te laten overvallen door een van de grotere zorgverzekeraars, die “voor het grote geld gaan en de solidariteit in de steek laten”. Hij licht toe: “Dat laatste heeft onder meer te maken met het feit dat banken steeds meer zeggenschap krijgen over verzekeraars. Kijk maar naar Achmea, waar onder meer het Zilveren Kruis deel van uitmaakt. Dat heeft banden met banken en dat betekent dat er doodgewoon winst gemaakt moet worden. Een zorgelijke ontwikkeling.”
Van de Gevel: “Kleine verzekeraars zijn kwetsbaar”.

Reageer op dit artikel