nieuws

Zorgproef

Archief

Minister Borst laat in de regio’s Gorinchem en Zaanstreek-Waterland experimenteren met het wegvallen van het schot tussen awbz- en ziekenfondsdekking. Anders dan in dagbladen is gesuggereerd, gaat het uitsluitend om intramurale zorg.

Achmea-vervoer
Achmea heeft per 1 juli voor het taxi-ziekenververvoer contracten met Zivo Trans (noorden en midden van het land) en Bornkamp (zuiden). Nu zijn er diverse contracten. De contracten gelden voor fondsverzekerden, voor particuliere verzekerden worden zulke contracten overwogen.

Reageer op dit artikel