nieuws

Zorgpremies met 4% omlaag

Archief

De prognose die de regering in de Prinsjesdagstukken heeft gemaakt, is dat verzekeraars straks met een zorgverzekeringspremie voor 2008 zullen komen die gemiddeld _ 45 lager ligt dan de premie voor 2007. Dat betekent een premiedaling van 4%. Dit zei minister Ab Klink (VWS) tijdens de relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het gaat hier om een premiedaling voor de basisverzekering. Klink zei ook: “burgers let op, de verzekeringspremie gaat weliswaar omlaag, maar gemiddeld zullen uw persoonlijke zorguitgaven met ongeveer _ 150 stijgen, omdat u geen no-claim meer terug krijgt en in plaats daarvan een deel zelf moet betalen als gevolg van het invoeren van een eigen risico”.
Klink kon zich dan ook volledig vinden in de premiestelling zoals die door de Schiedamse zorgverzekeraar DSW diezelfde dag was gepubliceerd (zie elders in dit AM). “Zowel de premie die DSW bekend heeft gemaakt – _ 72 lager dan vorig jaar – als de toelichting op de website over de hogere eigen betalingen ondersteunen volledig mijn boodschap.”
Klink zag overigens geen aanleiding om voortaan als ministerie dan maar niets meer te zeggen over de ontwikkeling van de premies. “Natuurlijk hebben de verzekeraars de vrijheid zelf de premie vast te stellen, maar ze hebben wel een kostenraming van de zorgkosten voor het nieuwe jaar nodig. Ook moet de overheid de premies ramen als beheerder van het zorgverzekeringsfonds, als uitvoerder van de zorgtoeslag en voor het verstrekken van informatie over de koopkracht.”
Preventie
Klink ging tijdens zijn toespraak nadrukkelijk in op een motie van PvdA-kamerlid Eelke van der Veen (voormalig Agis-topman) over het opnemen van preventie in het basispakket. “Een thema dat mij na aan het hart ligt.”
Klink ziet een grotere rol en verantwoordelijkheid weggelegd voor zorgverzekeraars op het gebied van preventie. Klink baseert zijn plannen voor het bevorderen van preventie via de zorgverzekering op het rapport ‘Van preventie verzekerd’ van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Hij realiseert zich dat preventie nu al vaak in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars is opgenomen, zoals cursussen ‘Stoppen met roken’ en deelname aan fitnessprogramma’s. “Veel van die zaken zijn op zich nuttig, maar ze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Voor een goede inbedding van preventie zie ik geen betere plek dan de zorgverzekeringswet. Ik zie een zwaarder accent van preventie in verzekering en zorgverlening ook als een onmisbare schakel in de multidisciplinaire zorg voor chronisch zieken, die meer en meer rond de patiënt zal worden georganiseerd. Via zorgstandaarden zal voor deze patiënten duidelijk worden wat voor hen goede zorg is en wat ze op dat punt van hun verzekeraar mogen verwachten. En het is aan de verzekeraars om hiervoor in onderlinge concurrentie met zo interessant mogelijke arrangementen te komen.”
Transparanter
ZN-voorzitter Hans Wiegel vond dat het tijd werd dat de prestaties van ziekenhuizen en artsen duidelijk zichtbaar worden. “Zorgverzekeraars kunnen dan zien met welke instellingen ze contracten kunnen sluiten voor hun klanten.” Wiegel vindt dat de concurrentie tussen artsen, ziekenhuizen en andere medische instellingen te langzaam verloopt. Het ontbreekt de verzekeraars volgens hem aan deugdelijke informatie over de prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Daarbij heeft het ministerie ook nog eens maatregelen genomen om de concurrentie tussen de ziekenhuizen stap voor stap door te voeren.
Daarnaast maakte Wiegel zich zorgen over de bureaucratische rompslomp die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Hij riep de minister op om een duidelijk stappenplan te maken voor de toekomst.
Officier
Tijdens de relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland werd afscheid genomen van ZN-directeur Martin Bontje, die inmiddels als bestuurslid bij zorgverzekeraar Uvit aan het werk is gegaan. Hij werd bij dit afscheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Minister Klink speldde hem de versierselen op.
betalingen ondersteunen volledig mijn boodschap.”
en je een baan aanbiedt, dan doe je dat.”

Reageer op dit artikel