nieuws

Zorgpremie lager voor pensionado’s Minister Hoogervorst verlaagt

Archief

de zorgbijdrage voor pensionado’s en remigranten

De premie wordt aangepast aan het zorgaanbod van het woonland. Hiermee komt de minister tegemoet aan de bezwaren van mensen met een Nederlandse uitkering of pensioen die in het buitenland wonen. Deze groep zag hun inkomen dalen door de invoering van de nieuwe zorgverzekering. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal nu per woonland een nieuw bedrag voor de zorgpremie berekenen en het bedrag afstemmen op het zorgaanbod van het betreffende land. Eind vorige maand besliste de rechtbank in Den Haag dat de bijdrage die de pensionado’s aan het College voor zorgverzekeringen moeten betalen, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat Nederland aan hun woonland moet afdragen. Deze bijdrage dient als vergoeding voor de zorg waarop de gepensioneerden in hun woonland aanspraak kunnen maken.

Reageer op dit artikel