nieuws

Zorgkosten gestegen tot f 55 mld

Archief

Het bedrag dat in 2006 via de zorgverzekeraars en zorgkantoren is besteed aan de gezondheidszorg is met meer dan 7% gestegen tot ruim _ 55 mld. De lasten voor de zorgverzekeraars (basisverzekering en aanvullend) zijn gestegen met 8,9%. Dit blijkt uit de Zorgmonitor 2006 van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars.

De grootste stijging van de zorgkosten komt ten laste van de aanvullende verzekeringen. Hier zijn de zorgkosten met 22% omhoog gegaan. In de AWBZ stegen de kosten met 5,1%. De stijging van de zorgkosten wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat het aantal verzekerden in 2006 met ruim 300.000 is toegenomen. Deze extra verzekerden veroorzaken een schadelaststijging van ongeveer twee procentpunt. De stijging is volgens Vektis ook te verklaren, doordat verzekerden minder uit eigen zak bijbetalen. Dat komt doordat verzekerden veel minder dan vroeger gebruik maken van een polis met eigen risico. Zo had vorig jaar 95% een eigen risico van _ 0. De groei van de uitgaven is vooral te zien bij tandartsen, paramedische hulp en huisartsen.
Verliezen
De zorgverzekeraars hebben over 2006 bijna _ 500 mln verlies geleden op de basisverzekering. De opbrengsten uit beleggingen leverden nog iets op, waardoor het totale verlies uitkwam op bijna _ 400 mln.
Voor de aanvullende verzekeringen was slechts een kleine plus te constateren. “Hierdoor kan het resultaat van de zorgverzekeraars als teleurstellend worden bestempeld”, aldus Vektis.
Op de basisverzekering is in 2006 door zorgverzekeraars per verzekerde een verlies gemaakt van _ 30,99. “De lasten zijn hoger dan de baten. Van oudsher verdienen zorgverzekeraars op de aanvullende verzekeringen, maar dit jaar is dat heel beperkt”, aldus Vektis.

Reageer op dit artikel