nieuws

‘Zorginkoop staat nog in de kinderschoenen’

Archief

Zorginkoop door verzekeraars staat nog in de kinderschoenen, stelt de Consumentenbond. Uit onderzoek van de bond blijkt dat er grote verschillen bestaan in openbaarheid, kwaliteitstoetsing en het betrekken van patiënten- en consumentenorganisaties bij de zorginkoop van huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg, vervoer, hulpmiddelen en farmacie.

De belangenorganisatie verrichtte het onderzoek in opdracht van de ouderenbond Anbo en het patiëntenplatform NPCF.
Uit het onderzoek blijkt dat de uitwerking en de openbaarheid van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars wisselend is en vrijwel altijd gericht op de aanbieder en niet op de consument. “Patiënten- en consumentenorganisaties zijn nog maar mondjesmaat betrokken bij het inkoopbeleid. Informatie over kwaliteit van gecontracteerde aanbieders ontbreekt. Bij afspraken met huisartsen, fysiotherapie en ziekenhuiszorg gelden veelal landelijke standaarden en worden slechts mondjesmaat aanvullende afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, klachtenafhandeling en voorlichting. Ook de toetsing van de afspraken bij zorginkoop kan worden verbeterd”, meent de Consumentenbond.
Groepen
De belangenorganisatie constateert verder dat als gekeken wordt naar de verschillen tussen de verzekeraars, er sprake is van starters, een middengroep en koplopers. “Daarbij moet wel aangetekend worden dat een deel van de verschillen veroorzaakt wordt door het natura- of restitutiekarakter van de verzekeraar. Koplopers zijn: Agis, CZ, De Friesland, Menzis, Uvit en Zorg en Zekerheid. Achmea behoort tot de middengroep. Tot de starters worden gerekend Azivo, Delta Llopyd, Multizorg (koopt voor verschillende verzekeraars in) en Salland.

Reageer op dit artikel