nieuws

‘Zorgen om de goede naam van de branche’

Archief

Gaarne willen wij voor de laatste maal reageren op de ingezonden ‘open brief’ van Wirth & Partners Nederland BV, zoals gepubliceerd in Assurantie Magazine nr 19.

Wij zijn geenszins van plan om een briefwisseling te gaan voeren in de vakpers met betrekking tot de activiteiten van kantoor Wirth & Partners Nederland.
De inhoud van ons schrijven in AM nr 16 is naar onze mening zeer correct en deels gebaseerd op uitspraken van de heer Wirth himself in AM nr 15.
Voor het overige baseerden wij onze inzending op verklaringen van medewerkers en ex-medewerkers van de firma Wirth, alsmede op praktijkgevallen.
Het doet ons echter deugd, dat wij vele positieve reacties mochten ontvangen naar aanleiding van de publicatie van ons schrijven in AM nr 16. We kregen reacties van tussenpersonen en maatschappijen uit heel Nederland.
Derhalve vinden wij een briefwisseling op de wijze waarop ze nu gevoerd wordt ver beneden peil.
Wij hopen dan ook, dat de verantwoordelijke toezichthoudende instanties in Nederland zullen ingrijpen wanneer dit nodig mocht zijn.
Anders dan door de heer Wirth wordt gesuggereerd, willen wij geen concurrentiestrijd voeren in de vakpers. Daarmee bereiken wij immers onze afnemers niet. Wel maken wij ons zorgen om de goede naam van de branche waarvoor wij medeverantwoordelijk zijn.
Vanuit die zorg is onze eerste reactie geschreven.
V.A.H.M. Platte
Victor Beyers BV
Maastricht

Reageer op dit artikel