nieuws

Zorgcollege

Archief

De ministerraad is akkoord met het wetsvoorstel om volgend jaar de CTU (Commissie Toezicht Uitvoeringsorganen) te verzelfstandigen

De CTU, die toezicht houdt op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de AWBZ, is nu gekoppeld aan de CVZ (College voor Zorgverzekeringen), de voegere Ziekenfondsraad.

Reageer op dit artikel