nieuws

‘Zorgcollectiviteiten vaak niet in één hand’

Archief

Van 100 door Heliview geïnterviewde bedrijven heeft de meerderheid de ziektekostencollectiviteit ondergebracht bij een ander concern dan de ziekenfondscollectiviteit.

Heliview heeft het jaarlijkse onderzoek naar collectieve ziektekostenverzekeringen dit jaar uitgebreid met collectieve ziekenfondsverzekeringen. Uit een onderzoek bij honderd bedrijven die zowel ziektekosten- als ziekenfondscollectiviteiten sloten, komt Heliview tot de uiterst verrassende conclusie dat slechts 24 van hen de collectiviteiten bij dezelfde verzekeraar heeft gesloten.
Onderzoeker Vassiliadis zegt desgevraagd dat het slechts in enkele gevallen om hetzelfde concern gaat. Als voorbeeld noemt hij vijf bedrijven die voor hun particuliere collectiviteit dezelfde verzekeraar hebben, maar waarvan er drie een ziekenfondscollectiviteit bij een andere zorgverzekeraar hebben. Namen en aantallen wil Vassiliadis niet geven, omdat de Heliview-rapporten (al dan niet per abonnement) aan verzekeraars worden verkocht.
Uit een onderzoek onder 800 ondernemers met een particuliere collectiviteit blijkt, dat het intermediair op het gebied van collectiviteiten terrein wint. In 2003 had namelijk 31% het contract gesloten via het intermediair en dit jaar was dat 46%. Vorig jaar sloot nog 51% via direct-writers, maar dit jaar was dat 41%. In beide jaren was het aandeel van banken 4% (van de werkgevers kon 14%, respectievelijk 8% niet aangeven hoe de collectiviteit tot stand is gekomen).
Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal ziekenfondscollectiviteiten bij hen vorig jaar steeg van 7% naar 15%. De direct-writers domineren op deze markt met 52% van de contracten. De banken spelen hierbij een grotere rol dan bij particuliere contracten. Volgens Heliview weet een groot aantal bedrijven nog steeds niet dat collectieve ziekenfondscontracten mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel