nieuws

Zorgautoriteit uit de startblokken De Nederlandse Zorgautoriteit

Archief

(NZA) is deze week officieel van start gegaan

Het College tarieven gezondsheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) houden op te bestaan en gan op in de Zorgautoriteit. Volgens het ministerie van VWS is de Zorgautoriteit “een van de belangrijkste toezichthouders in de gezondheidszorg”. De nieuwe toezichthouder maakt deel uit van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). De NZA gaat onder leiding van Frank de Grave de marktwerking in de zorg op gang brengen en bewaken, de tarieven in de gezondheidszorg reguleren en toezien op de goede uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. VGZ-topman Boudewijn Dessing is deze week toetreden tot de raad van advies van de Zorgautoriteit. “Hij begint zijn werkzaamheden echter pas na zijn afscheid op 12 oktober bij VGZ”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel