nieuws

Zorgautoriteit in 2006 van start

Archief

Op 1 januari 2006 wordt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) ingesteld die toezicht moet houden op de uitvoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet.

De NZa gaat niet alleen toezicht houden op de uitvoering van de nieuwe basisverzekering, maar ook op kosten, prijzen, kwaliteit en contractvoorwaarden in de zorg. Verder houdtde NZa marktontwikkelingen in de gaten en stimuleert zo nodig via regelgeving concurrentie op deelgebieden. Zo moet de NZa zorgverzekeraars en zorgaanbieders met een grote marktmacht verplichtingen opleggen om concurrentie te bewerkstelligen.
Het huidige CTZ, het College toezicht Zorgverzekeringen, en het CTG, College Tarieven Gezondheidszorg, gaan op in de nieuwe Zorgautoriteit. De NZa moet afspraken maken met de NMa wie wanneer in actie komt bij economisch machtsmisbruik. De Zorgautoriteit heeft voorts te maken met de Pensioen- & Verzekeringskamer, de Autoriteit Financiële markten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de FIOD-ECD en het College voor Zorgverzekeringen CVZ.

Reageer op dit artikel