nieuws

‘Zorg’ nieuw thema Monuta Charity Fund

Archief

Het Monuta Charity Fund heeft voor zijn activiteiten in de komende twee jaar een nieuw thema in het leven geroepen: ‘Zorg voor elkaar’.

De gedachte achter het nieuwe thema past volgens directeur Cors Hage perfect bij Monuta. “Onze organisatie is dag in dag uit intensief bezig met zorg. Het thema heeft ook duidelijk raakvlakken met het jaar 2001, dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Vrijwilligers.”
Met het eerste thema (Spelen; bron van geluk) werden in 1999 en 2000 in totaal 158 projecten financieel ondersteund. Per jaar werd f 750.000 ter beschikking gesteld aan projecten die varieerden van projecten voor gehandicapten en ouderen, muziek- en sportverenigingen tot kinderboerderijen. De projecten worden voorgedragen voor ondersteuning door medewerkers van Monuta en door assurantietussenpersonen.

Reageer op dit artikel