nieuws

Zorg en Zekerheid verbetert komend jaar polisvoorwaarden

Archief

Daar waar andere zorgverzekereraars de polisvoorwaarden en acceptatieregels aanscherpen in verband met verliezen op de aanvullende polissen, gaat Zorg en Zekerheid de polisvoorwaarden verbeteren en gelden er nog altijd geen acceptatieregels.

“Onze halfjaarcijfers laten een prima beeld zien. Ik denk dat wij met ruim _ 3 mln winst het lang niet slecht doen. Alle aanleiding om onze voorwaarden te verbeteren”, aldus Ton van Houten, bestuursvoorzitter van de Leidse verzekeraar.
De verbetering zal vooral merkbaar zijn bij de tandartsverzekeringen en bij bijvoorbeeld de aanschaf van brillen. “Doordat een deel van de tandartskosten naar de basisverzekering gaat, komt daar geld vrij om wat meer in de aanvullende polissen te doen”, verklaart Van Houten.
De slechte resultaten van Achmea en ONVZ herkent Van Houten dan ook helemaal niet. “Het is inderdaad zo, dat de voormalig ziekenfondspatiënten een hoger consumptiepatroon laten zien, maar wij merken daar gelukkig niets van. Ben ook blij dat ik die problemen niet heb”, zegt hij eerlijk. “Daarnaast is er natuurlijk heel scherp gecalculeerd en bij sommige verzekeraars zal ook het provisieverhaal meespelen.”
Fusiegeweld
Ook door het fusiegeweld laat Van Houten zich niet gek maken. “Wij hebben geen twee miljoen verzekerden nodig om bestaansrecht te hebben. Wij zijn in de regio de grootste verzekeraar met een forse verzekerdendichtheid. Ons verzekerdengebied loopt van het zuiden van Noord-Holland tot het noorden van Zuid-Holland. En nee, een fusie tussen Azivo, DSW en Zorg en Zekerheid is dus nicht im frage. En dat ligt niet aan de poppetjes”, aldus Van Houten.
“Onze solvabiliteit is prima: 148% voor de basisverzekering en 220% voor de aanvullende verzekeringen. Wij hebben een marktconforme premie en hebben onze beheerskosten prima in de hand. Er is voor ons dus geen reden om te fuseren, want het biedt geen toegevoegde waarde. Ik denk wel eens dat de angst bij sommige verzekeraars overheerst en dat ze daarom continu willen groeien.”
Collectiviteiten
Zorg en Zekerheid heeft 365.000 verzekerden in de boeken. Ongeveer 54% daarvan zit in een collectiviteit. “Dat heeft inderdaad onze absolute aandacht. We hebben afgelopen jaar de Universiteit van Leiden binnengehaald, zowel medewerkers als studenten. Dat betreft een inloopcontract. Daarnaast hebben we KLM, bouwbedrijf DuraVermeer en een aantal sociale diensten in de boeken. Verder richten we ons op doelgroepen. Zo hebben we vorig jaar de AV Plus ontwikkeld voor senioren. Ook voor komend jaar staan er diverse nieuwe producten voor nieuwe doelgroepen op het programma.” Van Houten wil uit concurrentieoverwegingen niet aangeven welke doelgroepen dat zijn.
Premiedaling
Als het aan Van Houten ligt, zou de premie komend jaar omlaag moeten. “Rationeel zeg ik omlaag, omdat de no-claim afgeschaft wordt en er een eigen risico ingevoerd wordt. Daar staat tegenover dat een deel van de GGZ overgeheveld wordt vanuit de AWBZ naar de basisverzekering. Dat is een majeure operatie die een forse kostenexplosie tot gevolg zal hebben. Verder komen ‘de pil’ en een deel van de tandartskosten weer in het basispakket. Om nog maar te zwijgen van de normale groei van 5% en het feit dat er door de werkgevers in 2006 te veel procentuele premie is betaald. Dat teveel wordt komend jaar voor een deel in de premie verdisconteerd. Al met al zal de premie dus wel omhoog gaan”, verwacht hij.
De premie zal volgens Van Houten bij deze en gene ook nog extra stijgen, omdat er de afgelopen twee jaar “heel scherp gecalculeerd is”.Over de premies van Zorg en Zekerheid houdt Van Houten zich wat op de vlakte. “Wij zullen niet uit de band springen. Er zal een normale ontwikkeling van de premie plaatsvinden.”
Zorginkoop
Bij Zorg en Zekerheid houden vijftig mensen zich bezig met zorginkoop. “Het is overigens niet zo, dat wij onze verzekerden verplichten om naar een bepaald ziekenhuis of zo te gaan. Wij geven hooguit advies. Wij proberen wel afspraken te maken met bijvoorbeeld huisartsen over het voorschrijven van medicijnen en het doorverwijzen naar specialisten. Maar uiteindelijk is het de verzekerde die beslist waar hij heen gaat. Ik denk wel dat het goed is als inzichtelijk wordt wat de kwaliteit is van diverse instellingen en specialisten.”
“Wat wij wel doen, is zorgbemiddeling. Ik weet nog wel dat wij een paar jaar geleden de eerste waren die met wachtlijstbemiddeling kwam. Dat werd toen door Agnes Kant als ‘voorkruipzorg’ gezien. Nu koopt iedereen dat in.”
Ambitie
“Ik heb niet de behoefte om de grootste zorgverzekeraar in Nederland te worden. Dat neemt niet weg dat wij wel een gezonde groeiambitie hebben. Door onder meer onze sponsoractiviteiten, het basketbal in Leiden, de Leidse Marathon en het Zorg & Zekerheid loopcircuit hebben we enorm veel media-aandacht gekregen. Ik ben er van overtuigd dat je continu contactmomenten moet hebben met je klanten. Aan het eind van het jaar moet dan blijken of dat resulteert in het behouden van je klanten en nieuwe aanwas. Dat vind ik overigens best wel lastig. Dat je het hele jaar naar dat ene moment toewerkt. Een bakker weet meteen of zijn nieuwe koekjes aanslaan.”
“De mobiliteit is fors afgenomen. Afgelopen jaar switchte 4% van zorgverzekeraar. De verwachting is niet dat dit percentage komend jaar plotseling weer stijgt. Wij moeten het dus hebben van onze goede dienstverlening en die contactmomenten. Zo hebben wij rollatordagen georganiseerd, gezondheidschecks uitgevoerd, een voetendag gehouden om eventuele diabetici vast te stellen en obesitasprojecten opgezet. Daarnaast is de vergoeding van het dieetprogramma van Sonja Bakker heel goed aangeslagen. Dat ging gepaard met een signeersessie in onze zorgwinkel en dat was een groot succes”, zegt Van Houten.
overheerst en dat ze daarom constant willen groeien.”

Reageer op dit artikel