nieuws

Zorg en Zekerheid en Trias richten samen coöperatie op

Archief

De zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Trias hebben een coöperatie opgericht die volgend jaar een gezamenlijke particuliere verzekeraar voort moet brengen.

In het begin van dit jaar kondigden de Zorg en Zekerheid en Trias – beide van huis uit ziekenfonds – aan dat zij strategisch gingen samenwerken en dat zij hun particuliere activiteiten zouden bundelen in een nog op te richten gezamenlijke verzekeraar (zie AM 3, pag. 21). Inmiddels is een coöperatie opgericht waarbinnen wordt samengewerkt. De coöperatie – werktitel: Samenwerkende ziekenfondsen Zorg en Zekerheid en Trias – gaat in de tweede helft van volgend jaar een particuliere verzekeraar oprichten waarin beide verzekeraars onder eigen label en voor eigen risico particuliere verzekeringen (inclusief aanvullende verzekeringen) gaan voeren. Zorg en Zekerheid heeft al een eigen particuliere verzekeraar. Trias voert een polis waarvoor De Goudse risicodrager is.
Collectief
Het is de bedoeling, dat de zorgverzekeraars zich meer gaan richten op gemengde collectiviteiten en op employee-benefits. Met het oog hierop zal de toekomstige particuliere verzekeraar gaan samenwerken met andere verzekeraars. “Een keus is nog niet gemaakt”, zegt Ton van Houten van de raad van bestuur van Zorg en Zekerheid.
Afgezien van de particuliere verzekeraar zullen binnen de coöperatie samenwerkende activiteiten worden ontplooid. “Te denken valt aan zorginkoop en productontwikkeling”, zegt Van Houten. “Maar voorlopig gaat het primair om uitwisseling van gegevens.”
Lage premies
Trias heeft 340.000 fondsverzekerden en heeft bij de Goudse 10.000 particuliere verzekerden. Zorg en Zekerheid heeft 422.000 fondsverzekerden. Het aantal particuliere verzekerden steeg sinds het begin van dit jaar van 15.000 naar 16.500. Van Houten: “De stijging is te danken aan de toegenomen naambekendheid en aan het feit dat wij lage particuliere premies hanteren. Qua lage premies zitten wij in de top drie.”
Zorg en Zekerheid hanteert ook lage nominale ziekenfondspremies. Als gevolg hiervan leed het ziekenfonds, in tegenstelling tot het particulier bedrijf, over 1998 een fiks verlies. Het ziekenfonds zit daar niet mee, omdat een teveel aan reserves waarschijnlijk niet gunstig is in verband met de toekomstige wet maximering ziekenfondsreserves (zie AM 14, pag. 40). Trias heeft de jaarcijfers nog niet bekend gemaakt.

Reageer op dit artikel