nieuws

Zorg en Zekerheid creëert bewust financieel tekort

Archief

Met het oog op nieuwe reserverinsgregels voor ziekenfondsen, heeft Zorg en Zekerheid in Leiden vorig jaar bewust een financieel tekort gecreëerd.

Bij het ziekenfondsbedrijf van Zorg en Zekerheid (422.000 fondsverzekerden) bedroegen de baten vorig jaar / 1,1 (1,1) mld. De totale lasten beliepen ook f 1,1 (1,1) mld. Het exploitatieresultaat kelderde van / 4,3 mln naar f -10,7 mln. De reserves daalden van f 90,3 mln naar / 79,5 mln.
In het jaarverslag staat dat Zorg en Zekerheid er “nadrukkelijk voor heeft gekozen” om begin 1998 de nominale ziekenfondspremie te handhaven op / 12 per maand. “Hiermee was deze premie de laagste van Nederland en circa 50% lager dan elders gebruikelijk.”
Bestuursvoorzitter Ron Hendriks desgevraagd: “Het is de bedoeling van de overheid dat ziekenfondsen concurreren op de nominale premie. Dit kan leiden tot een exploitatietekort. Wij hebben ons tekort bewust gecreëerd. Als de Wet maximering reserves straks van kracht wordt, moeten ziekenfondsen alle reserves boven 2,5 maal de vereiste solvabiliteit inleveren. Dan kunnen nu beter een lage nominale premie hanteren.
Particulier
Het particuliere bedrijf van Zorg en Zekerheid dat ongeveer 15.000 ziektekostenverzekerden telt en de aanvullende ziekenfondsverzekeringen omvat, heeft vorig jaar aan premies en bijdragen f 92,9 (74,8) mln ontvangen. Het nettoresultaat steeg naar f 7,3 (3,2) mln. Het eigen vermogen nam toe tot / 57,1 (49,8) mln.
Vorige week heeft Zorg en Zekerheid met ziekenfonds Trias een joint-venture opgericht. Via dit bedrijf worden onder eigen label particuliere verzekeringen verkocht. Trias voert nu een polis waarvan De Goudse risicodrager is. Dit gezamenlijke bedrijf met de werknaam Coöperatie Samenwerkende Ziekenfondsen start over enige maanden en zal de activiteiten later verbreden met employee-benefitsproducten. (Zie AM-3, pag. 21.)

Reageer op dit artikel