nieuws

Zorg-collectiviteit ABN Amro van Nuts naar Zilveren Kruis

Archief

De collectieve ziektekostenverzekering voor het personeel van ABN Amro ‘verhuist’ per 1 januari a.s. van Nuts naar het Zilveren Kruis. Dit is de uitkomst van een competitie die de afgelopen maanden is gehouden.

“Het betreft een van de grootste contracten die in de ziektekostenmarkt te sluiten is”, aldus het Zilveren Kruis. Bij dit contract gaat het in elk geval om 37.500 particulier verzekerden.
ABN Amro heeft tevens een collectief ziekenfondscontract met het Zilveren Kruis gesloten. Medewerkers van het bankconcern (alsmede hun gezinsleden) die in het ziekenfonds zitten, zullen in het najaar worden aangeschreven. Het potentieel aan collectief ziekenfondsverzekerden is ongeveer 25.000 personen.
Aderlating opgevangen
Nuts betreurt het vertrek van ABN Amro, “die ons heeft meegedeeld dat wij zowel op prijs als op dienstverlening niet onderdoen voor andere verzekeraars”.
De collectiviteit was sinds de totstandkoming van ABN Amro in 1991 bij Nuts ondergebracht. Voor wat betreft de omvang van de jaarlijkse premiesom, willen de partijen niet concreter worden dan dat het ging om enkele tientallen miljoenen guldens. Nuts zal overigens binnenkort naar buiten komen met enkele nieuwe collectieve contracten ter waarde van circa / 20 mln, aldus topman drs R. Hinse.

Reageer op dit artikel