nieuws

‘Zonder vertrouwen geen verzekering’ “Ik waag te stellen dat er

Archief

geen overeenkomst is waarbij de ene partij (verzekeraar) zó afhankelijk is van de informatie van zijn wederpartij (verzekerde) en daarmee van diens betrouwbaarheid, als de verzekeringsovereenkomst

” Dat stelde Han Wansink in een toespraak voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit in Leiden. Wansink is daar sinds enige tijd bijzonder hoogleraar namens de Stichting Verzekeringswetenschap. “Door die afhankelijkheid vormt de vertrouwensband een essentieel element van de contractuele verhouding tussen partijen.Dat betekent dat met het beschamen van dat vertrouwen de basis aan de overeenkomst ontvalt.” Bewijslast Wansink sprak over het nieuwe schadeverzekeringsrecht. In het Burgerlijk Wetboek is het nu zo geregeld, dat indien een verzekerde bij een schadeclaim gedeeltelijk fraudeert, hij daarmee in beginsel het recht op vergoeding geheel verliest. Het is aan de verzekerde om te bewijzen, dat een dergelijke sanctie te vérstrekkend is. Wansink is content met het betreffende artikel ( 7:941 BW), dat in het vijfde lid een tegenover de verzekerde ‘harde’ regeling geeft. “Met recht ligt daarbij de bewijslast niet op de verzekeraar, maar op de verzekerde.”

Reageer op dit artikel