nieuws

ZN raadpleegt leden over inschakeling privéklinieken

Archief

De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) raadpleegt haar leden over de behoefte aan algemene kostentarieven voor privéklinieken. Zij doet dit naar aanleiding van het solo-succes dat Nuts heeft geboekt op het terrein van kostenvergoedingen voor behandelingen in dergelijke klinieken.

Dat het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) nu tarieven voor privéklinieken heeft vastgesteld vindt ZN “zonder meer logisch”. Een recente, door Nuts gevraagde uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven liet het COTG geen andere keus.
Meer interessant is volgens ZN dat het COTG de kostentarieven een beperkte werkingssfeer heeft meegegeven, namelijk uitsluitend voor verzekerden van Nuts. “Dit houdt in dat voor de andere verzekeraars het vergoeden van kosten aan deze en andere privéklinieken vooralsnog ‘illegaal’ blijft. Wij zullen ons over de consequenties hiervan in eigen kring moeten beraden”, aldus ZN-woordvoerder Ponsioen. “Als de leden dat wensen, zullen wij namens hen vergelijkbare kostenvergoedingen voor de hele ‘markt’ gaan aanvragen.”
Volgens Ponsioen zal minister Borst duidelijk moeten maken wat haar opstelling ten aanzien van privéklinieken is. “Wanneer de minister kanaliserend wil optreden, zal ze wel snel moeten zijn”, aldus Ponsioen. De speciaal voor Nuts vastgestelde tarieven (voor vier met name genoemde klinieken) belopen 70% van de voor ziekenhuizen geldende ‘neventarieven’ en mogen in rekening worden gebracht naast het specialistenhonorarium. Het gaat om de kosten voor het gebruik van apparatuur, medische hulpmiddelen en het gebouw.

Reageer op dit artikel