nieuws

ZLM voorstander deregulering Wabb

Archief

Als één van de eerste verzekeringsmaatschappijen heeft ZLM zich uitgesproken vóór de kabinetsplannen ter aanpassing van de Wabb. Volgens ZLM-directeur Bram de Jonge biedt deregulering van de wet op de assurantiebemiddeling meer kansen dan bedreigingen.

“De voornemens van de regering om de Wabb aan te passen zijn gericht op het vergroten van de marktwerking in de distributie van verzekeringsproducten. Wij zijn geen tegenstander van die plannen”, aldus De Jonge in een toelichting op de jaarcijfers van de Zeeuwse verzekeraar. “De Nederlandse verzekeringsmarkt is in vergelijking met de ons omringende landen door een grotere marktwerking altijd alert en inventief gebleven. Deregulering van de Wabb biedt naar onze mening meer kansen dan bedreigingen voor de relatie tussen klant, intermediair en verzekeraar”. ZLM is zowel direct-writer als intermediairverzekeraar.
Volgens De Jonge zit er ten onrechte een beschermingselement voor het intermediair in de huidige verzekeringsdistributie. Met de kabinetsplannen in het verschiet zullen de belangrijkste beschermingsfactoren weggehaald worden. “Neem nou dat verbod op retourprovisie. Zoiets is toch uit de oude doos. Bovendien raakt het voornamelijk de direct-writers”, vindt hij. De Jonge noemt de huidige Wabb een ‘warme deken die om het intermediair heen is geslagen’. “Er is voor het intermediair jarenlang sprake geweest van een stabiele situatie. Nu is het omslagpunt bereikt”.
Winstsprong
In 1996 steeg het totale premie-inkomen van ZLM met 9% tot ruim f 97 (89) mln. Het resultaat nam met 25% toe tot f 11,5 (9,2) mln. Deze winstsprong had de verzekeraar vrijwel in z’n geheel te danken aan de motorrijtuigenverzekeringen, waar de Zeeuwse portefeuille voor zo’n 80% uit bestaat.
Het premie-inkomen van de branche motorrijtuigen nam toe (WA f 44,1 mln, casko f 37,5 mln), terwijl het schadebedrag vrijwel gelijk bleef. Het technisch resultaat kwam hierdoor voor WA weer in de zwarte cijfers: f 1,9 (0,1) mln. Met casco-verzekeringen werd om dezelfde reden in 1996 bijna twee keer zoveel verdiend dan het jaar daarvoor: f 4,2 (2,2) mln. Volgens ZLM heeft deze opgaande lijn zich in het eerste kwartaal van 1997 voortgezet.
Ter verbetering van de contacten met verzekerden heeft ZLM Verzekeringen, net als Ohra, de formule van verzekeringswinkels ontwikkeld. Inmiddels is er een winkel in Nuenen en één in Bergen Op Zoom. In de tweede helft van dit jaar zal ZLM een hypotheekproduct op de markt brengen.

Reageer op dit artikel