nieuws

ZLM opent verzekeringswinkels

Archief

Verzekeraar ZLM, actief in Zeeland en Noord-Brabant, wil de bereikbaarheid voor haar klanten verbeteren door verzekeringswinkels te openen. Zowel bestaande als potentiële klanten moeten de weg naar de maatschappij met behulp van de winkels makkelijker kunnen vinden. De van oorsprong Zeeuwse verzekeraar overschreed vorig jaar voor het eerst de f 100 mln-omzetgrens.

In de winkels zal het mogelijk zijn advies in te winnen en verzekeringen af te sluiten. De eerste winkel wordt een dezer dagen in Nuenen geopend. Een tweede verzekeringswinkel is gepland in de omgeving van Etten-Leur/Breda. Verdere uitbreiding van het aantal verzekeringswinkels zal afhangen van de bevindingen met de twee pionierswinkels. I
In 1995 behaalde de maatschappij een totaalomzet van f 105,9 mln (f 97,5 mln). Daarvan bedroeg het bruto premie-inkomen f 89,3 mln (f 82,9 mln). De verzekeraar stond in haar jaarverslag stil bij het herstel van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt. Dit herstel is volgens het jaarverslag van ZLM vrijwel geheel toe te schrijven aan het herstel van de motorrijtuigenverzekeringstak. Deze sector draaide in 1995 nog met verlies.
Van oudsher is de autoverzekering een belangrijk onderdeel van ZLM. Op het bruto premie-inkomen van f 89,3 mln had de rijtuigenverzekering een aandeel van f 73,6 mln (f 68,6 mln). ZLM gaat ervan uit dat het herstel van de schadesector structureel is. De maatschappij baseert deze veronderstelling onder andere op de doorgang van de noodzakelijke premieverhogingen in de motorrijtuigenbranche. Verzekeraars gaan blijkbaar minder snel over tot uitstel of afstel van premieverhogingen na positief uitgevallen jaarcijfers. Daarnaast biedt employée benefits nieuwe mogelijkheden voor de verzekeringsmarkt. Als derde verbeterde omstandigheid noemt ZLM de tendens tot toelegging op verfijnde risicosegmentatie. Het ‘botte wapen van prijsbederf’ wordt minder gehanteerd.
De netto winst van ZLM bedroeg in 1995 f 9,2 mln, tegen f 5,7 mln in 1994. Alle branches droegen bij aan de winst. Het branche-onderdeel Motorrijtuigen-WA sloot vorig jaar bijna positief af, hetgeen uitzonderlijk is.

Reageer op dit artikel