nieuws

ZLM kiest eigen vangnet voor millenniumschade

Archief

ZLM Verzekeringen kiest liever voor een vangnet voor het millenniumrisico van bedrijven dan deel te nemen in de door de bedrijfstak opgerichte herverzekeraar.

De eigen voorziening voor millenniumrisico’s van bij ZLM verzekerde bedrijven is volgens directeur mr. Bram de Jonge van ZLM “een veelvoud” van de bijdrage aan de vangnetconstructie van de bedrijfstak. “Om daarin te deelnemen, had ZLM kunnen volstaan met een bijdrage van f 0,5 mln. Daar staat tegenover, dat de kans daarbij erg groot is dat in het geval van een millenniumschade de uitkering pro rata zal zijn.”
Gezien haar status van onderlinge wil ZLM de bij haar verzekerde bedrijven volledig schadeloos stellen. Dat is mogelijk, omdat de bedrijvenportefeuille niet groot is en in zeer geringe mate blootstaat aan het millenniumrisico, zegt De Jonge. “Het gaat om een handjevol veehouderij- en diverse akkerbouwbedrijven. Deze bedrijven krijgen wel de zorgplichtclausule van ons opgelegd, zoals door het verbond aanbevolen.”
Winkels dicht
Een wijziging in het strategisch beleid van ZLM heeft geleid tot het sluiten van de verzekeringswinkels in Nuenen en Bergen op Zoom, aldus De Jonge. De nog geen drie jaar bestaande advieswinkels brachten niet die toegevoegde waarde die er aanvankelijk van werd verwacht. De intensieve samenwerking met acht assurantiekantoren gaat ongewijzigd door. “Deze kantoren zijn samen goed voor bijna de helft van het brutopremie-inkomen per jaar van ZLM”, zegt De Jonge.
Een ander strategisch besluit zou de oprichting van een eigen levenbedrijf zijn geweest. Hoewel daarover is nagedacht, houdt ZLM het bij de bemiddeling in levensverzekeringen voor onder meer Avéro (Achmea). “Die productie loopt goed”, vertelt de Jonge. “Het opzetten van een eigen levenbedrijf is duur en vraagt om scherp getarifeerde producten om te kunnen scoren. Met de huidige prijsconcurrentie is dat een moeizaam verhaal.”
Resultaten
ZLM verzekeringen heeft vorig jaar een omzet behaald van f 129,6 (123,3) mln. De brutopremies namen toe naar f 109,9 (105,1) mln. Het brutoresultaat daalde iets naar f 19,3 (19,9) mln.
De bedrijfskosten groeiden naar f 19,5 (18,6) mln, waarvan f 4,9 (5,1) mln acquisitiekosten. De betaalde provisies bedroegen f 3,7 (4,0) mln. De ontvangen provisies uit bemiddeling in levensverzekeringen (onder meer hypotheken) beliepen f 1,2 (0,8) mln.
De nettowinst daalde licht naar f 12,5 (13,0) mln. ZLM Verzekeringen 1998 1997 (in f mln) omzet 129,6 123,3 brutopremie 109,9 105,1 w.v. ongevallen/ziekte 8,9 8,5 motor WA 49,6 47,7 motor casco 41,0 39,7 brand 8,2 7,2 overige varia 2,1 1,9 technisch resultaat 17,3 18,0 w.v. ongevallen/ziekte 4,8 4,9 motor WA 6,7 3,1 motor casco 3,1 6,9 brand 2,7 3,0 overige varia -0,1 0,2 nettowinst 12,5 13,0

Reageer op dit artikel