nieuws

ZLM gaat schadeproducten verkopen via Internet

Archief

Volgend jaar staat bij ZLM Verzekeringen in het teken van diverse ontwikkelingen. Naast de viering van het 50-jarig bestaan en oplevering van de nieuwe vleugel aan het kantoorpand zal ZLM tevens starten met de verkoop van schadeverzekeringsproducten via Internet.

De in Goes gevestigde verzekeraar is deels actief als direct-writer en intermediairmaatschappij. Met acht tussenpersonen heeft ZLM een intensieve samenwerking die goed is voor bijna de helft van de jaarlijkse brutopremie-omzet. “In enkele van deze kantoren heeft ZLM een financieel belang”, bevestigt algemeen directeur Bram de Jonge.
Begin volgend jaar wil ZLM ook via Internet haar schadeproducten gaan aanbieden. “Dit dynamisch medium breder benutten dan louter als inforamtiebron is een uitdaging”, zegt De Jonge. Klanten kunnen zelf de keuze maken of ze hun verzekeringen rechtstreeks bij ZLM sluiten dan wel via de acht samenwerkende assurantiekantoren waarnaar zal worden verwezen.
Optimalisering
Meer dan in productinnovatie zegt ZLM te werken aan optimalisering van de relatie met verzekerden. De contacten nemen toe in volume en intensiteit, vertelt De Jonge. Vorig jaar steeg het aantal uitgebrachte offertes met 10% en het aantal telefoontjes met 15%. “Wij verplichten ons binnen vijftien seconden 90% van alle binnenkomende gesprekken te beantwoorden”, aldus De Jonge.
Een optimalisering van de werkplek dankzij de bouw van een vleugel aan het kantoorpand moet bijdragen aan de optimalisering van de dienstverlening. De eerste paal is vorige week geslagen; de oplevering van de nieuwbouw zal begin april volgend jaar zijn. De vleugel biedt plaats aan 125 medewerkers, maar voorlopig worden er 35 daar ondergebracht. De Jonge: “Het gaat om twee grote en drukke afdelingen: acceptatie particulieren en garageverzekeringen, alsmede de eerstelijnszorgschaderegeling.”
ZLM heeft nu 110 medewerkers in dienst. “We groeien gemiddeld met vijf medewerkers per jaar”, aldus De Jonge.
Structuurwijziging
De interne organisatiestructuur van ZLM wordt volgend jaar ook gewijzigd. De onderlinge wordt dan conform de wettelijke verplichting een structuuronderlinge onder leiding van een tweehoofdige directie die wordt gecontroleerd door minimaal drie commissarissen.
“Intern verandert er niet veel. Alleen wordt per 1 mei 2001 een directeur verzekeringszaken benoemd”, zegt De Jonge. Dat wordt Bert van Halderen (45), nu nog hoofd acceptatie en verkoop, die meer dan tien jaar in dienst is bij ZLM.
Stelselwijziging
Een andere mutatie is de stelselwijziging die ZLM heeft doorgevoerd in de jaarrekening. De maatschappij heeft een restantschuld van f 10,5 mln aan goodwill en kosten voor verwerving van de handelsnaam ZLM in één keer afgeboekt ten laste van het eigen vermogen. In totaal heeft ZLM f 18,5 mln moeten betalen aan de de toenmalig gelijknamige landbouworganisatie voor de verwerving van de verzekeraar en de handelsnaam.
De Jonge: “Door de afboeking ineens ten laste van het vermogen zijn de bedrijfsresultaten 1999 positief beïnvloed. De cijfers 1998 zijn daarop aangepast om vergelijking mogelijk te maken.”
Resultaten
ZLM verzekeringen heeft vorig jaar een omzet behaald van f 134,5 (129,6) mln. De brutopremies namen toe naar f 114,0 (109,9) mln. Het brutoresultaat nam toe tot f 24,7 (20,8) mln.
De bedrijfskosten groeiden naar f 18,8 (18,0) mln, waarvan f 5,1 (4,9) mln acquisitiekosten. De aan het intermediair betaalde schadeprovisies bedragen f 3,9 (3,7) mln.
De ontvangen provisies uit verkoop van levenproducten (onder meer hypotheken) groeiden naar f 1,6 (1,2) mln. ZLM bemiddelt voor enkele levensverzekeraars, waaronder Aegon, Avéro (Achmea) en Klaverblad. “Die productie loopt goed”, zegt de Jonge.
De nettowinst van ZLM steeg naar f 16,1 (13,5) mln.
ZLM-bestuursvoorzitter Leen van Nieuwenhuyzen zit in de kraan om de eerste paal te slaan voor de nieuwe vleugel van hetpand in Goes. Algemeen directeur Bram de Jonge (rechts) en OR-voorzitter Marinus Schroevers kijken toe. ZLM Verzekeringen 1999 1998 (in f mln) omzet 134,5 129,6 brutopremie 114,0 109,9 w.v. ongevallen/ziekte 9,3 8,9 motor WA 50,6 49,6 motor casco 43,0 41,0 brand 8,8 8,2 overige varia 2,3 2,1 technisch resultaat 18,1 19,4 w.v. ongevallen/ziekte 5,4 5,0 motor WA 7,3 7,9 motor casco 2,1 3,8 brand 3,0 2,8 overige varia 0,3 -0,1 nettowinst 16,1 13,5 medewerkers 107 100

Reageer op dit artikel