nieuws

ZLM: differentiatie autopremie is simpelweg premieverlaging

Archief

De vorig jaar gekoesterde hoop op zwarte in plaats van rode cijfers in de motorrijtuigenverzekering dreigt dit jaar alweer verloren te gaan, meent ZLM.

In haar jaarverslag over 1997 schrijft de Zeeuwse onderlinge dat veel maatschappijen onder de dekmantel van verdergaande segmentering en premiedifferentiatie simpelweg hun autopremies hebben verlaagd. “Een groter marktaandeel smaakt blijkbaar zoeter dan een gezond resultaat”, constateert ZLM enigszins wrang.
Volgens de onderlinge maken een segmentering van risico’s en daardoor individualisering van premies de motorrijtuigenverzekering niet doorzichtiger voor de consument, onder meer door toevoeging van nieuwe risicofactoren aan de traditionele (woonplaats, catalogusprijs en gewicht auto). “Het is niet ondenkbaar dat de geplande nieuwe wetgeving over verkeersaansprakelijkheid het scala aan risicofactoren en aan productvarianten zal doen vergroten”, aldus de verzekeraar.
Resultaten
ZLM verzekeringen heeft vorig jaar een omzet behaald van f 123,3 (114,8) mln. De brutopremies passeerden de grens van f 100 mln en kwamen uit op f 105,1 (97,4) mln. Het brutoresultaat steeg naar f 19,9 (17,8) mln.
De bedrijfskosten groeiden naar f 19,3 (17,1) mln, waarvan f 5,1 (4,5) mln acquisitiekosten. De betaalde provisies bedroegen f 4,0 (3,5) mln. De ontvangen provisies uit bemiddeling in levensverzekeringen (onder meer hypotheken) beliepen f 0,8 (0,7) mln.
De nettowinst steeg naar f 13,0 (11,6) mln. ZLM Verzekeringen 1997 1996 (in f mln) omzet 123,3 114,8 brutopremie 105,1 97,4 w.v. ongevallen/ziekte 8,5 7,7 motor wa 47,7 44,1 motor casco 39,7 37,5 brand 7,2 6,4 overige varia 1,9 1,7 technisch resultaat 15,5 12,7 w.v. ongevallen/ziekte 4,7 4,4 motor wa 1,4 1,9 motor casco 6,4 4,2 brand 2,9 2,0 overige varia 0,1 0,2 nettowinst 13,0 11,6

Reageer op dit artikel