nieuws

ZLM blijft behoedzaam ondanks beter resultaat

Archief

ZLM Verzekeringen heeft in 2003 een 8% hogere omzet geboekt, terwijl de winst na een dip in 2002 tot recordhoogte is gestegen. Toch blijft de Zeeuwse schadeverzekeraar op zijn hoede: “De groeiende belangstelling van maatschappijen voor hun schadepoot, maken ons behoedzaam voor de nabije toekomst”.

Net als ZLM heeft de hele bedrijfstak een goed resultaat geboekt in Schade. “Waar Leven zich meer in een malaise bevindt, krijgt Schade hernieuwde aandacht. De schademarkt heeft zich nog nooit enige ‘luxe’ van zwarte cijfers willen veroorloven en een strijd om een vergroot marktaandeel is altijd een beproefd middel gebleken om in het vertrouwde rood terug te keren”, schrijft de directie in het jaarverslag.
Toch ziet ZLM dit jaar met vertrouwen tegemoet. Daar is genoeg reden voor, want de totale omzet kwam vorig jaar 8% hoger uit op e 80,8 (74,6) mln. De brutopremieomzet steeg met 9,6% tot e 68,7 (62,7) mln, waarvan e 64,9 (60,3) mln voor eigen rekening. Procentueel gezien werd in Brand de meeste premiegroei behaald: 18% tot e 7,4 (6,3) mln. De omzet uit assurantiebemiddeling kwam uit op e 1,2 (1,1) mln.
Resultaten
De oktoberstorm had in 2002 een grote negatieve invloed op het brandresultaat. Vorig jaar laat op dat gebied een stevig herstel zien: het technisch resultaat verbeterde tot e 3,0 (1,1) mln. Ook het resultaat Motorrijtuigen zat in de lift: e 8,2 (7,5) mln.
Een slechter technisch resultaat was er voor Ongevallen en Ziekte: e 2,2 (3,8) mln, onder meer door een forse verhoging van de voorzieningen voor nog te betalen schaden. Het totale schaderesultaat verbeterde tot e 13,8 (13,1) mln.
De nettowinst groeide tot e 11,7 (7,3) mln, vooral doordat ZLM met ingang van 2003 ongerealiseerde koerswinsten en -verliezen buiten de winst- en verliesrekening heeft gebracht door deze op te nemen in een herwaarderingsreserve. Vorig jaar is voor e 2,5 mln aan deze reserve gedoteerd.
Toezicht op uurbasis
ZLM is niet erg enthousiast over de fusie tussen de Pensioen- en Verzekeringskamer en De Nederlandsche Bank. “Dat kan voor conglomeraten en grote internationale concerns de goede weg zijn, voor het toezicht op de kleinere verzekeraars kan de toegevoegde waarde daarvan wel eens in geen verhouding staan tot de met het uitdijend toezicht gepaard gaande kostenexplosie. Wellicht kan de overheid haar zorgplicht inhoud geven door toezicht op maat in te voeren met een declaratie op uurbasis.” ZLM Verzekeringen 2003 2002 (bedragen in e mln) omzet 80,8 74,6 brutopremie 68,7 62,7 w.v. ongevallen/ziekte 5,6 5,0 motor WA 28,6 26,7 motor casco 25,7 23,4 brand 7,4 6,3 overige varia 1,4 1,3 technisch resultaat 13,8 13,1 w.v. ongevallen/ziekte 2,2 3,8 motor WA 5,7 6,7 motor casco 2,6 0,9 brand 3,0 1,1 overige varia 0,4 0,6 nettowinst 11,7 7,3

Reageer op dit artikel