nieuws

Zilveren Kruis vraagt kritiek en complimenten

Archief

In de eerst editie van Achmea Health heeft Zilveren Kruis retourkaarten meegestuurd waarop verzekerden hun mening over de verzekeraar kunnen ventileren.

Achmea Health, het nieuwe tijdschrift voor zorgverzekerden van Achmea, dat ook in de kiosk verkocht zal gaan worden, is in de laatste week van februari aan Achmea-verzekerden gezonden. Zilveren Kruis heeft het blad gezonden aan de 500.000 ziekenfondsverzekerden met aanvullende polis en particuliere verzekerden. Meegezonden zijn groene en rode retourkaarten waarop de verzekerden kritiek c.q. complimenten kwijt kunnen over het functioneren van hun verzekeraar. De actie is een vervolg op de oproep om reacties vorig jaar in kranten is geplaatst. De openingszin op de rode kaart luidt dan ook: “Ik ben nog niet tevreden over Zilveren Kruis Achmea. Er kan nog wat verbeterd worden, namelijk…”.

Reageer op dit artikel