nieuws

Zilveren Kruis voelt voor tweelaags-suggestie ONVZ

Archief

Het Zilveren Kruis heeft een positieve indruk van de suggestie van ONVZ-topman drs D.J. van Boven om de AWBZ-verstrekkingen over te hevelen naar de basisverzekering, waardoor in de zorgverzekering een tweelaags-model kan gaan gelden in plaats van de nu nagestreefde ‘drietrapsraket’.

Het door de regering als voorbeeld genoemde IZA-systeem, ziet Zilveren Kruis-topman mr P. Overmars niet zitten, “ook al lijkt het uit sociaal oogpunt aardig”. Overmars: “Wij denken niet dat de Nederlandse bevolking daar gelukkig mee wordt. Naar onze mening kan een inkomens-gerelateerd systeem nooit tot een goede kostenbeheersing leiden.”
Chronische gebruiker
Bij het Zilveren Kruis wordt wel serieus onderzocht wat de plussen en minnen zijn van een tweelaags-verzekering, bestaand uit een verplicht basispakket en een vrijwillig te sluiten aanvullende verzekering.
De tweelaagsgedachte houdt niet alleen een vereenvoudiging van het stelsel in, maar kan tevens leiden tot voorkoming “van een ingewikkeld stelsel van normuitkeringen”. Bovendien zou de positie van de laagstbetaalden en de chronisch zieken kunnen worden ontzien. Lid van de hoofddirectie J.C.M. van de Griend: “Als we de chronische gebruiker van zorg omschrijven als iemand die langer dan een bepaalde periode gebruik maakt van zorgvoorzieningen, dan zou afgesproken kunnen worden dat die eerste periode voor rekening van de verzekeraar komt. De periode daarna komt dan voor rekening van de AWBZ.” “Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk nominale premieheffing. Het AWBZ-deel kan gefinancierd blijven worden uit procentuele premies.” Overmars: “We moeten rustig nadenken over deze a-politieke suggestie”.

Reageer op dit artikel