nieuws

Zilveren Kruis start met proef verzuim in de metaalnijverheid

Archief

Zilveren Kruis, de voornaamste verzuimverzekeraar in de metaalnijverheid, is in deze sector gestart met een proefproject om ziekteverzuim te beperken.

In de metaalnijverheid wordt het langdurig ziekteverzuim – dat wil zeggen een verzuim van langer dan drie weken – vooral veroorzaakt door klachten aan het bewegingsapparaat (55%) en door psychische klachten (20%). Het proefproject van Zilveren Kruis richt zich op werknemers met deze klachten. Zilveren Kruis neemt de proef samen met de Metaalunie (kleinmetaal) en met de arbodienst ArboNed. De Metaalunie – waarbij 10.000 werkgevers zijn aangesloten die samen 125.000 werknemers hebben – heeft bij Zilveren Kruis een mantelcontract gesloten voor verzuimverzekeringen. Zilveren Kruis wil uit concurrentieoverwegingen niet zeggen hoeveel werkgevers, met hoeveel werknemers, hiervan gebruik maken.
Het proefproject duurt een half jaar en zal honderd werknemers met genoemde klachten omvatten. Binnen vier weken krijgen deze zieke werknemers een VIP, Verzuim Interventie Plan, aangeboden dat ondermeer meet een uitgebreid ‘belasting- en belastbaarheidsonderzoek’ omvat. Mede op grond hiervan wordt een reïntegratieplan opgesteld. De kosten voor deze aanpak worden door Zilveren Kruis vergoed.
Op dinsdag 18 mei praten de drie partijen over dit project met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het totale ziekteverzuim in de Metaalnijverheid bedroeg in vorig jaar 5,5%, hetgeen 1% lager is dan het landelijk gemiddelde (5,6% in 1998).

Reageer op dit artikel