nieuws

Zilveren Kruis nog in de problemen

Archief

Zilveren Kruis lijkt op dit moment nog niet in staat om de problemen op het gebied van automatisering en bereikbaarheid onder de knie te krijgen.

Sinds begin 1998 is er op regelmatige basis contact met de Ziekenfondsraad, mede in verband met de integratieproblemen van de diverse zorgonderdelen binnen het Achmea-concern.
Afspraak met de Ziekenfonfsraad was dat rond de jaarwisseling (1998/1999) Zilveren Kruis orde op zaken moest hebben gesteld ten aanzien van de automatiseringsproblemen. Hieraan heeft de zorgverzekeraar (nog) niet kunnen voldoen.
Reden voor de Commissie Toezicht van de Ziekenfondsraad om buiten de reguliere rapportage om de directievoorzitter van het Zilveren Kruis te vragen wanneer hij denkt de problemen met de automatisering daadwerkelijk uit de wereld te hebben. Dit overleg heeft deze week plaats.
In het programma Kassa van de Vara kwam onlangs in beeld hoe slecht de bereikbaarheid van Zilveren Kruis is.
De zorgverzekeraar stelt in een reactie hierop dat de afdeling klantenservice ingezet is bij het wegwerken van de achterstand en daarom ’s ochtends gesloten was. Inmiddels is de klantenservice weer hele dagen bereikbaar. Of daarmee nu ook de slechte bereikbaarheid verholpen is, is afwachten.

Reageer op dit artikel