nieuws

Zilveren Kruis baseert premie autopolis op merk en type

Archief

Zilveren Kruis voert sinds kort een autoverzekering waarvan zowel de wa- en de cascopremie zijn gebaseerd op het automerk en type, en dus niet op de combinatie van motorvermogen of catalogusprijs én gewicht van de auto.

Bij de vaststelling van de premie voor de Zilveren Kruis Autoverzekering gaat de maatschappij uit van diverse risicocriteria, waaronder schadefrequentie, gemiddeld schadebedrag, en diefstalgevoeligheid van de auto. De tarieven zijn verder gebaseerd op een standaard maximum kilometrage van 25.000 per jaar, en zijn gedifferentieerd naar de vier regio’s, waarvan de vier grote steden de duurste regio vormen.
Voor auto’s met een cascodekking geeft Zilveren Kruis tevens een ‘bouwjaarkorting’. Deze bijzondere korting houdt rekening met de waardevermindering van de auto en kan oplopen tot maximaal 14% van de cascopremie.
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering door verkoop van de auto wordt te veel betaalde premie aan verzekerde gerestitueerd nadat het vrijwaringsbewijs is overlegd.
Bonus/malus-korting
Bij Zilveren Kruis kunnen autoverzekerden binnen vijf jaar een maximum no claim-korting van 75% opbouwen.
Volgens de maatschappij is dat drie tot vier jaar sneller als bij andere autoverzekeraars. Na drie jaar schadevrij rijden met deze maximale korting heeft de verzekerde recht op bonusgarantie: er mag één schade worden geclaimd zonder dat dit invloed heeft op de bonus. Nieuwe verzekerden zonder schadevrije jaren starten op trede 4, hetgeen neerkomt op een korting van 25%. Bij de grote verzekeraars is dat 20%.
Schaden die vallen onder de beperkt casco-dekking, hebben geen invloed op de bonus/malus-korting.
Accessoires, waaronder de autoradio (maximaal f 500), zijn tot ten hoogste f 750 meeverzekerd.
Eigen risico f 750
Het eigen risico voor diefstal onder de (beperkt) cascodekking is f 750 per gebeurtenis. Dit eigen risico vervalt, indien de auto is voorzien van een goedgekeurd startonderbrekingssysteem.
De installatie daarvan kan plaatshebben bij een van de 300 samenwerkende schadeherstelbedrijven tegen een gereduceerd tarief van f 299, aldus Zilveren Kruis. Deze bedrijven geven bovendien twee jaar volledige garantie op reparaties aan de auto. De verzekerden ontvangen een gratis leenauto en hoeven de reparaties niet zelf voor te schieten.

Reageer op dit artikel