nieuws

‘Ziektwet-informatie voor bedrijfsleven onvoldoende’

Archief

Ondanks de activiteiten van verzekeraars en het intermediair is het bedrijfsleven zich nauwelijks bewust van de gevolgen van de nieuwe Ziektewet.

Dit blijkt uit een onderzoek door studenten van de Amsterdamse Academie in samenwerking met Siemens Nixdorf Informatiesystemen. Volgens de onderzoekers leven de wetsveranderingen amper bij werkgevers en sluit de verkregen informatie van verzekeraars en intermediair nauwelijks aan bij hun praktijk. “De werkgevers worden door gebrek aan goede informatie verhinderd beslissingen te nemen met betrekking tot het verzekeren van verzuimrisico’s”, aldus het rapport. Ook bracht het onerzoek naar voren dat er tussen de aanbieders van diensten op dit gebied weinig samenwerking bestaat.
Siemens Nixdorf gebruikt de resultaten van dit onderzoek om na te gaan hoe informatietechnologie voor verzekeraars en tussenpersonen een rol kan spelen op het gebied van ziektewet-producten en diensten.
Meer informatie: Siemens Nixdorf Informatiesystemen, tel. 070 – 333.16.06.

Reageer op dit artikel