nieuws

Ziektewet en Auto baren Interpolis zorg

Archief

De ziekteverzuimverzekeringen baren Interpolis nog altijd zorg. Na de in 1998 geleden verliezen drukt de ziekteverzuimportefeuille in de eerste helft van dit jaar weer op het schaderesultaat. Dat geldt nu ook voor de autoverzekeringen.

Vorig jaar leed Interpolis met de Ziektewet-vervangende verzekeringen een verlies van 10% van het premie-inkomen, wat stond voor zo’n f 16 mln. In de eerste helft van dit jaar is de situatie weliswaar verbeterd, maar het resultaat van de branche Ongevallen & Ziekte is met f 20 mln duidelijk lager dan in de eerste zes maanden van 1998 (f 32 mln). Het brutopremie-inkomen in deze branche steeg overigens met bijna 30% tot f 316 (244) mln.
De premie-omzet van Interpolis – inclusief Sterpolis, Hagelunie en Beon – ging in de branche Motorrijtuigen eveneens omhoog: +11,5% tot f 348 (312) mln. Het resultaat echter halveerde tot f 14 (29) mln.
Ondanks de lagere resultaten in Ongevallen & Ziekte en in Motorrijtuigen kwam het resultaat van het totale schadebedrijf van Interpolis in z’n geheel iets hoger uit op f 75 (72) mln. De branche Brand kende namelijk een uitstekend voorjaar, met f 264 (248) mln premie en een resultaat van f 33 (4) mln. Uit de overige branches haalde Interpolis f 116 (100) mln premie en f 8 (7) mln winst.
Het levenbedrijf leverde meer resultaat op dan de schadetak: f 137 (128) mln. Het brutopremie-inkomen steeg met 9% tot f 2.078 (1.904) mln. De koopsomproductie, vorig jaar bijzonder hoog, bleef op peil met f 1.175 (1.156) mln premie. Polissen tegen periodieke premiebetaling leverden ruim 20% meer premie op: f 903 (748) mln.
Hypotheken
De hypotheekproductie van het Rabo-concern steeg opnieuw naar ongekende hoogten. In de eerste helft van dit jaar werden voor klanten van de Rabobank Groep 66.600 nieuwe hypothecaire inschrijvingen verricht. Daarvan betreft 56% oversluitingen. Over heel 1998 registreerde Rabobank 120.100 nieuwe hypotheken, waarvan 51% oversluitingen.
De omvang van de particuliere hypotheekportefuille bedroeg eind juni f 139 miljard. Dat is 9% meer dan eind 1998. De totale particuliere kredietportefeuille kwam uit op f 143 mld (+10%).

Reageer op dit artikel