nieuws

‘Ziektewet’ belangrijke impuls omzetgroei De Amersfoortse

Archief

De Amersfoortse heeft vorig jaar met name door de stijging van het aantal verzuim-, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een omzetgroei van 11,9% in de schadebranche behaald.

De totaalomzet van De Amersfoortse kwam uit op f 1,15 mld, hetgeen een stijging betekent van ongeveer 10% ten opzichte van 1995.
De omzet van de schadebranche nam met 11,9% toe tot f 673 (f 601) mln. De productie aan verzuimverzekeringen bedroeg op jaarbasis f 100 mln, waarvan f 65 mln in de omzet over 1996 is verdisconteerd. De productie van de auto-, brand-, en variaverzekeringen groeide minder hard als gevolg van een terughoudend beleid.
Leven (incl. beleggingen) groeide naar f 477 mln, een stijging van 7,8% ten opzichte van 1995 (f 442,6 mln). De productie van nieuwe levensverzekeringen groeide vorig jaar, uitgedrukt in verzekerd kapitaal, met 37% naar ruim f 1,5 mld. Met name pensioenproducten en hypotheek-gebonden levensverzekeringen droegen bij aan deze toename. Het aandeel van ANW-producten is vooralsnog niet groot, al constateert De Amersfoortse een groeiende belangstelling.
De groep verwacht op grond van de voorlopige cijfers dat de nettowinst met circa 15% toeneemt. Het resultaat zal daarmee de f 60 mln (f 53,2 mln) passeren.
In samenhang met de omzetstijging is het aantal medewerkers toegenomen met 12 personen tot 552 werknemers.
Divisiestructuur
Bij De Amersfoortse zijn per 1 januari twee marktgerichte divisies gevormd: de Divisie Inkomensverzekeringen en de Particuliere Divisie.
‘Inkomensverzekeringen’ omvat employee-benefits, aov, lijfrente en pensioenen en staat onder leiding van mr. F.J.M. Romijn. De Particuliere Divisie omvat de simple-risksverzekeringen zowel op schade- als op levengebied alsmede hypotheekverzekeringen en heeft mr. A. Bakels als directeur. Naast deze twee divisies zijn de zorgproducten, mede gezien de samenwerking met OZ in Breda, in een aparte sector ondergebracht, waarvan R.A.P. Hendriks directeur is.

Reageer op dit artikel