nieuws

Ziekteverzuimverzekering leidt tot meer verzuim bij grote werkgevers

Archief

Bij kleine werkgevers leidt verzekering van het ziekteverzuim tot minder verzuim, maar bij grote werkgevers is het andersom. Dit blijkt uit een uitsplitsing die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van AM heeft gemaakt.

Uit de CBS-ziekteverzuimstatistiek over 1998 blijkt onder meer dat het ziekteverzuimpercentage in grote bedrijven (meer dan honderd werknemers) een stuk hoger ligt dan in het midden- en kleinbedrijf.
Het CBS onderzocht op verzoek van AM of er ook verschil is in het verzuim tussen bedrijven die wél en die niet voor ziekteverzuim zijn verzekerd. Bij kleinere bedrijven die niet zijn verzekerd, blijkt het verzuim hoger dan bij kleinere bedrijven die wel zijn verzekerd. Bij grote verzekerde bedrijven is het ziekteverzuim hoger dan bij onverzekerde bedrijven.
Percentages
Bij kleine(re) bedrijven (10-99 werknemers) bedraagt het verzuimpercentage 4,1% bij verzekerde bedrijven en 4,4% bij gedeeltelijk en niet-verzekerde bedrijven.
Bij de werkgevers met meer dan honderd werknemers bedraagt het verzuimpercentage 6,9% bij verzekerde werkgevers en 6,5% bij gedeeltelijk en onverzekerde bedrijven. Bij werkgevers met meer dan vijfhonderd werknemers zijn deze percentages respectievelijk 7,3%, 7,0% en 6,7%. De percentages zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
De verzuimpercentages van grote bedrijven zijn gebaseerd op de helft van de grote bedrijven in ons land. Bij kleinere bedrijven is dit circa 10%. Projectwoordvoerder Bas van den Elshout waarschuwt voor enige ruis. Afgezien van gebruikelijke marges – het gaat om een steekproef – zijn er kleine fluctuaties, omdat bij de uitsplitsing bedrijven met minder dan tien werknemers niet konden worden betrokken.
Het landelijke verzuimpercentage is 5,6%. Dit houdt in, dat van elke achttien werknemers er dagelijks één door ziekte verzuimt.

Reageer op dit artikel