nieuws

Ziekteverzuimpolis beïnvloedt premie en resultaat Ongevallen en

Archief

ziekte

De verkoop van ziekteverzuimverzekeringen hebben zowel het brutopremievolume als het resultaat technische rekening (door introductiekosten en aanloopverliezen) over 1996 in de branche Ongevallen en ziekte sterk beïnvloed. Verder heeft het uitblijven van premieverhogingen in de ziektekostentekening hier en daar zijn tol geëist.
In de top-10 naar premie-inkomen is qua klassering van de grootste drie verzekeraars weinig veranderd. Wel had Nuts zware tegenwind. Het brutopremievolume van deze maatschappij liep drastisch terug: van f 940 mln in 1995 naar f 814 mln in 1996. In een toelichting stelt Nuts dat de daling hoofdzakelijk het gevolg is van een boekhoudkundige wijziging. “Het aantal polissen in 1996 wijkt niet belangrijk af van het aantal in 1995, zodat niet meer dan enkele miljoenen omzetdaling kan worden toegeschreven aan portefeuilleverlies”, aldus Nuts.
Fusiepartner Ohra boekte eveneens een tegenvallende prestatie. Het brutopremie-inkomen daalde naar f 502 (594) mln.
CZ/Interpolis
De opvallendste stijger in de ranglijst is CZ, die van de 8e naar de 4e plaats steeg door in premie-inkomen te groeien van f 338 naar f 566 mln. Deze toeneming is het gevolg van de overname door CZ van de ziektekostenportefeuille (f 224 mln) van Interpolis.
NN Schade groeide met bijna f 100 mln (van f 435 mln naar bijna f 531 mln) vooral door de introductie van de ziekteverzuimverzekering.
De stijging van De Amersfoortse moet ook voor een belangrijk deel op het conto van de ziekteverzuimverzekering worden geschreven, wat eveneens geldt voor Amev, Stad Rotterdam en Altis Schade.
UAP-portefeuille
Bij UAP-NieuwRotterdam Schade (van f 79,6 mln naar f 148,9 mln is de premiestijging grotendeels te verklaren door de integratie van de portefeuille van UAP Schade (f 75 mln) in die van UAP-NieuwRotterdam.
Reaal-dochter Proteq Schade zag het brutopremie-inkomen toenemen naar f 114,6 (2,3) mln. Deze stijging is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de in 1996 in samenwerking met het pensioenfonds ABP geïntroduceerde invaliditeitsverzekering voor ambtenaren. Deze portefeuille is overigens per 1 januari 1997 overgedragen aan ABP Schade.
De groei van RVS Schade naar f 89,1 (2,4) mln komt vooral door overheveling van een ongevallenportefeuille uit de rubriek Overige varia naar Ongevallen en ziekte.
NN Schade bovenaan
Gemeten naar brancheresultaat staat NN Schade, net als in 1995 bovenaan, dit keer met f 81,8 (106,6) mln. Op de 2e plaats volgt Interpolis Schade met f 73,4 (45,6) mln. Nummer 3 is Centraal Beheer met f 63,0 (75,3) mln.
Op de 4e plaats is RVS Schade terecht gekomen met f 34,6 (-0,3) mln, dankzij de overheveling van een ongevallenportefeuille. Ondanks een halvering van het resultaat (van f 62,2 mln naar f 31,1 mln) is Altis Schade in de top-5 naar resultaat gebleven.
Amev ‘dieprood’
Het brancheresultaat van Amev raakte onder invloed van de onvoorziene schadelast bij de ziekengeldverzekering al in 1996 diep in het rood. Het resultaat ging maar liefst f 80 mln naar beneden: van +f 23,2 mln naar -f 57,5 mln.
Bij koploper Zilveren Kruis Ziekte was het resultaat niet om over naar huis te schrijven: van f 35,7 mln positief in 1995 naar f 0,7 mln negatief in 1996. En ook VGZ boekte een fors slechter resultaat: van f 10,6 mln positief naar f 28,4 mln negatief. CZ deed daar bijna niet voor onder: van +f 9,3 mln in 1995 naar f 28,4 in 1996.
Nuts verbeterde zijn brancheresultaat, maar zegt dat dit grotendeels het gevolg is van een andere toedeling van de beleggingsopbrengsten “Daarbij is aangesloten bij een meer marktconforme methode”, aldus Nuts. Het in 1995 geboekte resultaat van f 10,2 mln zou zonder wijziging zijn uitgekomen op f 1,7 mln positief. Naam Brutopremie Brancheresultaat 1996 1995 1996 1995 1 1 Zilv. Kruis Ziekte 957.906 967.645 -690 35.681 2 2 Nuts Ziekte 813.611 940.288 4.276 -10.155 3 3 VGZ 731.006 743.096 -29.034 10.586 4 8 CZ Ziekte 565.604 338.334 -28.397 9.277 5 5 NN Schade 530.491 435.330 81.793 106.620 6 4 Ohra Ziekte 501.862 593.762 11.042 21.376 7 6 Univé Zorg 381.106 391.146 11.517 5.194 8 10 Amersfoortse Schade 353.354 296.427 20.237 43.950 9 7 Centraal Beheer 352.315 381.592 63.012 75.264 10 9 UAP-NieuwR’dam Zorg 318.647 335.873 507 12.122 (x f 1.000) Marktaandeel top-10 1996 1995 1 Zilveren Kruis Ziekte 7,8 8,4 2 Nuts Ziekte 6,6 8,2 3 VGZ 5,9 6,5 4 CZ Ziekte 4,6 2,9 5 NN Schade 4,3 3,8 6 Ohra Ziekte 4,1 5,2 7 Univé Zorg 3,1 3,4 8 Amersfoortse Schade 2,9 2,6 9 Centraal Beheer 2,9 3,3 10 UAP-NieuwR’dam Zorg 2,6 2,9

Reageer op dit artikel