nieuws

Ziektekostenverzekeraar hoeft niet te blijven zitten met ongevalskosten

Archief

vakantiewerker

Indien een vakantiewerker die eigenlijk in het ziekenfonds had moeten zitten, door andermans schuld een ongeluk overkomt, wil dit niet zeggen dat zijn particuliere ziektekostenverzekeraar geen verhaal zou kunnen halen op de wa-verzekeraar van de veroorzaker. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (16 september 1994, Rechtspraak van de Week nr 176).
De vakantiewerker raakte gewond doordat de bestelwagen waarin hij meereed uit de bocht vloog. De wagen, die werd bestuurd door een andere vakantiewerker, was eigendom van ‘de baas’.
De gewonde vakantiewerker was niet bij het ziekenfonds verzekerd, hoewel hij daarvoor wel in aanmerking kwam. Zijn medische kosten (van ruim f 47.000) werden nu vergoed door de particuliere ziektekostenverzekeraar Nationale-Nederlanden.
Regres-actie
NN zocht op grond van art. 284 WvK verhaal op de wa-verzekeraar van de bestelwageneigenaar, Woudsend. Met verwijzing naar art. 83a van de Ziekenfondswet weerde Woudsend deze verhaalsactie af. De Friese maatschappij vond hiervoor gehoor bij zowel de rechtbank als het gerechtshof. De Hoge Raad stelde echter, dat de vakantiewerker “van zijn aanspraken uit hoofde van de verplichte verzekering geen gebruik heeft gemaakt, omdat hij gebruik heeft kunnen maken van een over de betrokken periode lopende particuliere ziektekostenverzekering en hij daaraan de voorkeur heeft gegeven.” Het Haagse gerechtshof heeft op onjuiste gronden geoordeeld, dat aan NN geen regres toekomt, aldus de Hoge Raad, die het geding ter afhandeling heeft verwezen naar het Amsterdamse gerechtshof.

Reageer op dit artikel