nieuws

Ziektekostenportefeuille van AXA naar Avéro

Archief

AXA gaat de ziektekostenportefeuille overdragen aan Avéro Achmea. De verzekeraar gaat daarna niet bemiddelen voor polissen van een andere risicodrager.

De ziektekostenportefeuille van AXA omvat 200.000 uitsluitend particuliere verzekerden en heeft een premie-inkomen van circa e 200. Ongeveer tweederde van de portefeuille betreft collectieve verzekeringen. De overdracht heeft te maken met de komst van de basisverzekering. Vooral doordat in het nieuwe verzekeringsstelsel zorginkoop centraal komt te staan is een bepaald verzekeringsvolume nodig om winstgevend de ziektekostenbranche te kunnen blijven voeren. AXA-topman Jan van den Berg noemt de overdracht “een logische stap waardoor meer de aandacht gericht kan worden op segmenten waar AXA een houdbaar concurrentieverschil kan maken en winstgevende groei kan realiseren”.
Opmerkelijk is dat AXA, die in het kader van employer-benefits (EB) diverse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voert, de ziektekostenverzekering geheel de deur uit doet. Te verwachten was dat AXA na het afstoten van de portefeuille onder eigen label polissen zou gaan voeren van Avéro Achmea. Het intermediair moet nu immers een verzekerde werkgever voor ziektekosten doorsturen naar een andere verzekeraar. Volgens Van den Berg heeft AXA de mogelijkheid van bemiddeling wel overwogen. “Wij zien echter ook zonder ziektekosten goede kansen op het gebied van EB. Op productniveau zien wij namelijk in de markt geen commercieel geslaagde voorbeelden van synergie tussen ziektekosten en andere EB-componenten. De huidige vorm van het komende basisstelsel biedt wat ons betreft nog te weinig aanknopingspunten om hierover van mening te veranderen.” In tegenstelling tot vele andere verzekeraars verwacht AXA dus van de ziektekostenverzekering geen voordelen bij de aanpak van het ziekteverzuim. “In ons verzuimproduct VerzuimGrip levert samenwerkingspartner Hudson een casemanager die als spin in het web fungeert en die alle zaken, ook het contact met de ziektekostenverzekeraar, beheert.” Voor AXA is EB wel degelijk een belangrijke groeimarkt, maar insteker hierbij is het pensioencontract. “Wij zijn een gevestigde partner voor, vooral semi-collectief, pensioengebied en zien in deze sector nog grote groeimogelijkheden. Het is in de markt overigens ongebruikelijk dat een adviseur in één collectiviteit zowel pensioen als ziektekosten bij dezelfde verzekeraar onderbrengt.”
Toekomst
Van den Berg zegt desgevraagd dat er geen andere verkoopplannen zijn. “Naar aanleiding van de geruchten in 2002 dat AXA Nederland te koop zou zijn, hebben wij in juni op de persconferentie over onze jaarcijfers duidelijk gezegd: ‘We are here to stay’. Wij zijn in Nederland een innovatieve speler die als een van de weinige verzekeraars de belangen van het intermediaire kanaal voor 100% respecteren. Het is onze missie om dé intermediairverzekeraar van Nederland te zijn. Met de verkoop van de ziektekostenportefeuille brengen wij een focus aan op de activiteiten waar wij winstgevende groei in zullen behalen: levensverzekeringen, pensioen- en inkomensverzekeringen, verzuimpakketten, hypotheken en schadeverzekeringen. Die groei zal worden bereikt uit autonome groei en acquisities.”
Meeverhuizen
Het is de bedoeling dat de portefeuille met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar wordt overgedragen. Voor het tekenen van de betreffende contracten moet nog worden gewacht op toestemming van interne en externe toezichthouders.
Bij het ziektekostenbedrijf van AXA werken honderd mensen waarvan zeventig in volledige dienst. Zij verhuizen met de portefeuille mee van Utrecht naar Amsterdam. Voor velen van hen is dat geen probleem, omdat de portefeuille vooral voortkomt uit de vroegere in Amsterdam gevestigde UAP. De dertig deeltijdwerkers krijgen de kans bij Avéro te gaan werken of kunnen afwachten of AXA ander werk voor hen heeft.
Avéro Achmea
Avéro Achmea typeert de overname als “een belangrijke versterking van de intermediaire activiteiten”. Deze intermediaire tak van Achmea wil binnen enkele jaren tot de vijf grootste verzekeringsbedrijven van ons land hehoren. Daartoe moeten alle sectoren groeien, hetgeen de afgelopen tijd in de niet-ziektekostensector onder meer werd bereikt door de komst van Levob en Royal SunAlliance. “In de ziektekostensector halen wij nu de gewenste vergroting door overname van de AXA-portefeuille”, zegt Bertwin Tiemersma, communicatiemanager van Avéro Achmea. Voor Avéro betekent de portefeuilleoverdracht een vergroting van de ziektekostenportefeuille met meer dan 100%. Avéro heeft namelijk 90.000 zorgverzekerden, voornamelijk in de particuliere sector (waarvan ongeveer 50% individueel en 50% collectief). Het Achmea-concern heeft in het totaal 2.432.000 zorgverzekerden, onder wie 1.640.000 ziekenfondsverzekerden en 792.000 particulier verzekerden.
Jan van den Berg: “We are here to stay”.

Reageer op dit artikel