nieuws

Ziektekostenpolis van NVS gebaseerd op profijtgedachte

Archief

Direct-writer NVS heeft een individuele ziektekostenverzekering ontwikkeld, die uitgaat van de profijtgedachte (‘geen premie voor kosten die u toch niet gaat maken’). Deze verzekering, BasiCare, is afgestemd op de gezondheidssituatie van alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen met oudere kinderen.

BasiCare is bedoeld voor “iedereen die kritisch is in zijn of haar persoonlijk financieel management”, aldus NVS. Het gaat daarbij om mensen die uiteraard wel de ‘basics’ van de zorg gedekt willen hebben, maar geen behandelingen of medische zaken die voor hen helemaal niet (meer) aan de orde zijn zoals bevalling, kraamzorg en orthodontie.
Directievoorzitter Jan Oosterbroek van NVS: “Door geslacht en leeftijd van de bevolking in verhouding tot de ziektekostenconsumptie te analyseren, kan een heel duidelijke inschatting worden gemaakt over het te verwachten consumptiepatroon. Op basis hiervan hebben wij een product ontwikkeld met een groot aantal keuzemogelijkheden. Uitgangspunt is dat de verzekerde alleen de noodzakelijke kosten verzekert voor zijn of haar specifieke situatie, waardoor een veel lagere premie mogelijk is”.
Een BasiCare-polis kan worden aangevuld met twee uitgebreide pakketten: BasiCare Plus en BasiCare Top. BasiCare Plus biedt onder meer alternatieve geneeswijzen, preventieve hulp, thuisverpleging en fysiotherapie. BasiCare Top kent vergoedingen voor bevalling, kraamhulp, extra bijdrage voor duurdere medicijnen en rechtsbijstand bij medisch falen.
Eigen risico
In de kleurrijke brochure van NVS wordt er op gewezen dat anno nu de ziektekostenverzekering in het algemeen alleen betaalbaar gehouden kan worden door een hoog eigen risico te aanvaarden. “Het antwoord van BasiCare is een individueel eigen risico.”
Er geldt als standaard een individueel eigen risico van f 200 per persoon per jaar, dat alleen van toepassing is op huisartsbezoek, medicijnen en poliklinische kosten. Dit eigen risico kan naar behoefte worden aangepast van nihil tot f 2.500 per verzekerde per jaar.
‘Kinderschijven’
Ook opmerkelijk, maar niet uniek, is het feit dat NVS in de BasiCare-lijn leeftijdsgebonden premies hanteert die niet beperkt zijn tot de volwassen verzekerden. In de leeftijdscategorie tot 20 jaar kent het BasiCare-tarief vijf schijven: van 0 t/m 4, van 5 t/m 9, van 10 t/m 14, van 15 t/m 17, en van 18 t/m 19 jaar.
Premievoorbeeld voor een 30-jarige alleenstaande, met een eigen risico van f 500 in ziekenhuisklasse 3: f 75,70 per maand. Heeft deze een kind van 2 jaar, dan is de premie voor dat kind (bij individueel eigen risico van f 500) f 44,50. Is het kind 10 jaar, dan is de premie voor dat kind f 36,26.
Klasseverzekering
Standaard is ziekenhuisverpleging in klasse 3 verzekerd. Verzekering van comfortabeler verpleging is alleen mogelijk voor volwassenen. Voor klasse 2b geldt een premietoeslag van 27% en voor klasse 2a een toeslag van 55%. De verzekering kent een contractsduur van drie jaar met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. NVS biedt 5% introductiekorting voor het eerste jaar.

Reageer op dit artikel