nieuws

Ziekenhuizen moeten proefpersonen verzekeren

Archief

De verzekeraars van ziekenhuisaansprakelijkheid maken zich op voor een verplichte verzekering voor medische proefpersonen.

Op 1 december wordt een Amvb (Algemene maatregel van bestuur) van kracht die ziekenhuizen verplicht zich op basis van risico-aansprakelijkheid te verzekeren voor de gevolgen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zijn ook bedragen vastgelegd. De verzekering moet de proefpersoon dekking bieden voor dood of letsel als gevolg van het experiment, ongeacht of er sprake is van schuld.
Volgens Frank Reddering van MediRisk en Eric Snijders van St. Paul, de voornaamste verzekeraars van ziekenhuisaansprakelijkheid, wordt in vrijwel alle ziekenhuizen, met uitzondering van de zeer kleine, geëxperimenteerd. “Proeven met medicijnen komen het meest voor. Die proeven worden dan door de farmaceutische industrie, in jargon ‘de sponsor’, betaald. Voorts gaat het vooral om proeven met hulpmiddelen, zoals implantaten.”
Zwaarte
Frank Reddering, directeur van (VVAA en van) MediRisk, een onderlinge van 54 ziekenhuizen, zegt dat de ‘sponsors’ nu aan de ziekenhuizen een ‘vrijwaring’ geven voor eventuele aansprakelijkheid. “Die vrijwaring wordt soms aangevuld met een MediRisk-dekking met ‘na-u-clausule’. In de nieuwe situatie moet het ziekenhuis een verzekering hebben , tenzij het gaat om experimenten zonder enig medisch risico. Een medisch ethische commissie moet gaan bepalen in welke ‘zwaartecategorie’ het experiment valt. Bij experimenten met weinig risico zal de verzekeringsplicht voor een lager bedrag gelden dan voor andere experimenten.”
Voor ‘normale’ experimenten gaan de volgende minimale dekkingen gelden: f 1 mln per proefpersoon, / 15 mln per onderzoek en / 20 mln per jaar. Voor onderzoeken met weinig risico is dit respectievelijk / 150.000, f 3 mln, en / 5 mln.
Regelen
“In de nieuwe situatie”, zegt Reddering, “is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de verzekering. Dat betekent nog niet dat het ziekenhuis die verzekering altijd zelf moet sluiten. Ik verwacht dat ook straks de ‘sponsor’ daar in vele gevallen voor zal zorgen. Hoe dan ook, wij moeten er op 1 december klaar voor zijn. We praten nu met een herverzekeraar.”
Eric Snijders, underwritingmanager van St. Paul, een verzekeraar die twintig ziekenhuizen in de boeken heeft, zegt dat ‘zijn’ bedrijf druk doende is om op 1 december een dekking gereed te hebben. Volgens hem kan een proefpersoon op grond van de Ambv zowel het ziekenhuis aanspreken als de ‘sponsor’. “Hoewel er formeel veel verandert, hoeft dat in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Het ziekenhuis mag nog steeds van alles regelen met de ‘sponsor’.”

Reageer op dit artikel