nieuws

Ziekenhuis blijkt groot brandrisico

Archief

In een jaar tijd hebben drie Nederlandse ziekenhuizen met een flinke brand te kampen gehad. De daarmee gepaard gaande schade is aanzienlijk gebleken: _ 100 mln. Een recente risico-inventarisatie roept de vrees op dat nieuwe branden aanstaande zijn. Toch ziet het Verbond van Verzekeraars geen reden tot het nemen van nadere maatregelen.

Alleen al de brand in het Amsterdamse VU-ziekenhuis heeft verzekeraars, waaronder in elk geval Allianz, een schadepost van _ 70 mln à _ 80 mln opgeleverd. Branden in het AMC (Amsterdam) en Twenteborg Ziekenhuis (Almelo) hebben die schadelast tot boven de _ 100 mln getild.
De drie branden zijn onderzocht door de brandexperts Jan Bolhuis (Brand Technisch Bureau Nederland) en Teun Hagens (Hagens Consult). Voorts is onlangs, op verzoek van de betrokken verzekeraars, in een van de eerdergenoemde ziekenhuizen nog een inventarisatie gemaakt van de brandrisico’s. Het duo, gespecialiseerd in technisch en tactisch onderzoek naar brandoorzaken, heeft bij de ziekenhuizen de nodige mankementen geconstateerd. “Daar is iedereen behoorlijk van geschrokken”, aldus Bolhuis.
Schijnveiligheid
De brandexperts zijn van mening dat er op het gebied van brandpreventie te veel versnippering is. “Er liggen stukjes expertise bij de brandweer, bij de gemeentelijke milieudiensten en bij de verzekeraars.” Verder zou er voorafgaand aan het sluiten van een verzekering en bij periodieke inspecties onvoldoende gebruik worden gemaakt van de expertise van toedrachtonderzoekers zoals zijzelf.
Ander punt van kritiek is dat de voorwaarden die verzekeringsmaatschappijen verbinden aan brandpolissen voor bedrijven en instellingen vaak hopeloos zijn verouderd. Bolhuis: “Veelal zijn voorschriften in de praktijk nooit uitgetest op hun doeltreffendheid of zijn ze inmiddels achterhaald, omdat er veel betere (combinaties van) blusmiddelen op de markt zijn gekomen. Die clausules zijn vaak al zeer oud en worden zelden aangepast. Ze bieden nu slechts een door de tijd ingehaalde schijnveiligheid.”
Bewustwording
In een reactie zegt het Verbond van Verzekeraars de stelling te onderschrijven dat er meer aandacht moet worden besteed aan de brandveiligheid in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het Verbond vindt dat echter primair de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbesturen. “We zien dat er na de branden in het Twenteborg en het VU in de ziekenhuiswereld meer aandacht uitgaat naar preventie. Dit proces van bewustwording en actie ondernemen zal zich verder moeten doorzetten”, aldus de woordvoerder.
De suggestie van Hagens en Bolhuis om de expertise van gecertificeerde brandonderzoekers aan te wenden bij inspecties, wordt van de hand gewezen: “Dat gebeurt al door mensen die zeer deskundig zijn op dat gebied en die over de meest actuele kennis beschikken.”

Reageer op dit artikel