nieuws

Ziekengeldactie NN onder eigen verzekerden

Archief

Nationale-Nederlanden voert actie onder ziekengeldverzekerden met standaard daggelddekking, van wie de polis per 1 januari volgend jaar afloopt. Naast een premiekorting worden ook voorwaarden versoepeld.

Het actieaanbod omvat een premiekorting van maximaal 15% met terugwerkende kracht tot 1 januari en geldt voor verzekerden die hun contract vanaf 1 januari 2006 met nog eens drie jaar verlengen. De actie is niet van toepassing op mantelcontracten en specifieke doelgroepen. De hoogte van de premiekorting is afhankelijk van de definitieve loonsom over 2004. Tot € 625.000 is de premiekorting het hoogst: 15%. Boven deze loonsom loopt het percentage terug naar 10% (tot € 1 mln), respectievelijk 5% (boven € 1 mln).
Ook wordt een gratis verhaalsrechtsbijstanddekking aangeboden en een vergoeding van de reïntegratiekosten tot maximaal 80%, op voorwaarde dat reïntegratiebedrijf Keerpunt, onderdeel van NN, als casemanager is aangesteld en dat de vergoeding vooraf is aangevraagd. Niet in de laatste plaats geldt de poortwachtergarantie voor ziektegevallen ontstaan op of na 1 januari dit jaar, ongeacht de aangesloten arbodienst, onder voorbehoud dat de adviezen met betrekking tot reïntegratie verstrekt door NN, arbodienst en/of verzuimintermediair en/of Keerpunt zijn opgevolgd én uiterlijk in de achtste ziekteweek Keerpunt is benoemd tot casemanager.

Reageer op dit artikel