nieuws

Ziekenfondsverzekerde ouderen met inkomen boven f 30.950 worden

Archief

Ziekenfondsverzekerde ouderen met inkomen boven f 30.950 worden

per 1 januari particulier
De inkomensgrens voor ouderen in de ziekenfondsverzekering bedraagt volgend jaar, door toepassing van de gebruikelijke indexering: f 30.950 (dit jaar f 30.500).
Ziekenfondsverzekerde ouderen met een totaal inkomen van f 30.950 of meer (“dus met een redelijk aanvullend pensioen”, aldus het ministerie van volksgezondheid) moeten per 1 januari 1995 overstappen van het ziekenfonds naar een particuliere ziektekostenverzekering. Dit zal naar schatting een groep van tussen de 50.000 en 60.000 ouderen zijn.
Voor ouderen die het ziekenfonds uit moeten omdat zij nèt boven de inkomensgrens van f 30.950 komen, kan het verschil in premies oplopen van circa f 800 voor alleenstaanden tot ongeveer f 2.100 voor gehuwden. Het ministerie brengt naar voren, dat deze groep tot nu toe een relatief lage ziekenfondspremie betaalde en dat genoemde verschillen inherent zijn aan het leggen van een inkomensgrens zoals in de (initiatief)wet-Van Otterloo is gedaan. “De lasten van deze groep ouderen komen na 1 januari 1995 wèl op hetzelfde niveau als die van ouderen met een vergelijkbaar inkomen, die nu al particulier verzekerd zijn”, aldus Volksgezondheid. Sinds de invoering van de inkomensgrens per 1 juli jl. zijn overigens naar schatting 193.000 ouderen overgestapt van een particuliere verzekering naar een ziekenfonds.
Voorgestelde premies 1995 standaard(pakket)polissen
Minister Borst (volksgezondheid) wil de maximumpremies voor de standaard(pakket)polissen per 1 januari met 4,3% verhogen, waarbij voor 65-plussers een extra opslag van f 10,20 per maand wordt toegepast.
Voor standaardpakketpolishouders jonger dan 65 jaar wordt de nieuwe maandpremie f 178,60 (nu f 171,20); voor standaard(pakket)polishouders ouder dan 65 jaar wordt deze premie f 148,00 (nu f 132,13); voor standaardpolishouders jonger dan 65 jaar (vroeger vrijwillig ziekenfondsverzekerden) wordt de premie verhoogd naar f 137,80 (nu f 132,13).
De algemene verhoging van 4,3% is opgebouwd uit een verhoging van 0,7% op basis van de kostenontwikkeling en 3,6% die eigenlijk per 1994 had moeten plaatsvinden.
Van die laatste verhoging zag de regering eind 1993 af, omdat zij rekening wilde houden met de problemen van ouderen met een laag inkomen, die relatief erg hoge premies moesten betalen. Deze groep is echter per 1 juli 1994 op grond van de Wet-Van Otterloo verzekerd via het ziekenfonds. “Voor 65-plussers is hiernaast sprake van een bijzondere ontwikkeling”, aldus het ministerie. Als gevolg van de Wet-Van Otterloo zal het bruto AOW-pensioen de komende vier jaar stijgen. Achterliggend motief is, de ziektekostenpremies van bejaarden en mensen beneden de 65 jaar geleidelijk gelijk te trekken. Daarom stijgt de standaardpakketpolispremie voor 65-plussers met f 10,20 per maand extra.
Studenten
Voor de standaardpakketpolissen voor studenten wordt uitgegaan van het normbedrag voor ziektekosten, dat de Wet op de studiefinanciering aangeeft. Dat is in 1995 f 778,92 per jaar.
Rekening houdend met de wettelijke bijdragen, leidt dit tot maximumpremies van f 35 per maand voor studenten jonger dan 20 jaar en van f 13,10 voor studenten van 20 jaar en ouder.

Reageer op dit artikel